Bảo Hiểm Sức Khỏe Du Lịch Toàn Cầu Cho Chủ Thẻ

TÓM TẮT SẢN PHẨM

BẢO HIỂM SỨC KHỎE DU LỊCH TOÀN CẦU CHO CHỦ THẺ

1. Tên sản phẩm

Bảo hiểm sức khỏe du lịch toàn cầu cho chủ thẻ

2. Quy tắc bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm Sức khỏe du lịch toàn cầu cho chủ thẻ được ban hành theo quyết định số 2726/2022-BM/CN ngày 28/12/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

3. Đối tượng bảo hiểm

1. Tất cả các Chủ thẻ có chi phí vận chuyển được tính vào thẻ, từ đủ 18 tuổi đến đủ 80 tuổi và thẻ có hiệu lực nằm trong thời hạn bảo hiểm;

2. Vợ/chồng của chủ thẻ từ đủ 18 tuổi đến đủ 80 tuổi;

3. Con phụ thuộc của Chủ thẻ.

4. Điều kiện tham gia bảo hiểm và thời điểm chấm dứt bảo hiểm

1. Điều kiện tham gia bảo hiểm

Để được chấp thuận việc tham gia bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải dùng thẻ Ngân hàng để thanh toán trong các trường hợp sau:

a. Thanh toán toàn bộ tiền vé của phương tiện vận chuyển công cộng trước khi bắt đầu chuyến đi cho Người được bảo hiểm.

b. Hoặc thanh toán ít nhất 50% chi phí trọn gói của chuyến đi trước khi bắt đầu cho Người được bảo hiểm.

2. Thời điểm chấm dứt bảo hiểm

Hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt kể từ ngày Người được bảo hiểm không còn là Chủ thẻ được bảo hiểm theo chương trình của Ngân hàng hay khi Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt, tùy theo thời điểm nào đến trước.

5. Phạm vi địa lý

Toàn cầu

6. Quyền lợi bảo hiểm

Vui lòng xem chi tiết quyền lợi tại đây

 

Liên hệ Bảo Minh

 

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

 

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM