KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MAY ĐỒNG PHỤC TOÀN HỆ THỐNG BẢO MINH 2021

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MAY ĐỒNG PHỤC TOÀN HỆ THỐNG BẢO MINH 2021

Bảo Minh thông báo kết quả lựac chọn nhà thầu may đồng phục cho toàn hệ thống Bảo Minh 2021
08-07-2021
11:11
Nhận Diện Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Điện Tử Của BẢO MINH

Nhận Diện Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Điện Tử Của BẢO MINH

Bảo Minh thông báo nhận diện giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử
02-07-2021
13:47
Bảo Minh Nhận Bằng Khen Của Chủ Tịch UBND Tỉnh Bắc Giang và Thư Cám Ơn Của Tỉnh Bắc Ninh Về Công Tác Phòng Chống Dịch Covid-19

Bảo Minh Nhận Bằng Khen Của Chủ Tịch UBND Tỉnh Bắc Giang và Thư Cám Ơn Của Tỉnh Bắc Ninh Về Công Tác Phòng Chống Dịch Covid-19

Bảo Minh Nhận Bằng Khen Của Chủ Tịch UBND Tỉnh Bắc Giang và Thư Cám Ơn Của Tỉnh Bắc Ninh Về Công Tác Phòng Chống Dịch Covid-19
02-07-2021
13:35
BẢO MINH THÔNG BÁO BỔ NHIỆM VÀ ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

BẢO MINH THÔNG BÁO BỔ NHIỆM VÀ ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin thông báo về việc thay đổi nhân sự - chức vụ như sau:
28-06-2021
11:00
TẬP THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN BẢO MINH ỦNG HỘ 426 TRIỆU VÀO QUỸ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

TẬP THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN BẢO MINH ỦNG HỘ 426 TRIỆU VÀO QUỸ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Tập thể cán bộ công nhân viên Bảo Minh ủng hộ 426 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch Covid-19
28-05-2021
15:51
Bảo Minh Ủng Hộ 2 Tỷ Đồng Phòng Chống Dịch Covid-19 Cho Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Bảo Minh Ủng Hộ 2 Tỷ Đồng Phòng Chống Dịch Covid-19 Cho Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Bảo Minh Ủng Hộ 2 Tỷ Đồng Phòng Chống Dịch Covid-19 Cho Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh
20-05-2021
16:53
Thông Báo Thanh Lý Xác Xe Ô Tô Đầu Kéo

Thông Báo Thanh Lý Xác Xe Ô Tô Đầu Kéo

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông bán thanh lý xác xe đầu kéo
18-05-2021
14:19
Thông Báo Thanh Lý Xác Xe 98LD-005.67

Thông Báo Thanh Lý Xác Xe 98LD-005.67

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo thanh lý xác xe 98LD-005.67
17-05-2021
14:52
Thông báo mời thầu thay tôn mái tòa nhà Bảo Minh

Thông báo mời thầu thay tôn mái tòa nhà Bảo Minh

Thông báo mời thầu thay tôn mái tòa nhà Bảo Minh
04-05-2021
17:16
Tân Chủ Tịch HĐQT Bảo Minh Có Buổi Họp Đầu Tiên Với Cán Bộ Chủ Chốt

Tân Chủ Tịch HĐQT Bảo Minh Có Buổi Họp Đầu Tiên Với Cán Bộ Chủ Chốt

Ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh kết thúc, tân chủ tịch HĐQT Đinh Việt Tùng – Phó...
26-04-2021
08:41