BẢO HIỂM CÁC KHOẢN PHẢI THU

COFACE, (mã cổ phiếu COFA – Euronext Paris), chỉ số xếp hạng tài chính Fitch AA-; Moody’s  A2, là một trong 03 tập đoàn bảo hiểm các khoản phải thu (bảo hiểm tín dụng thương mại) hàng đầu thế giới, cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro công nợ phải thu cho Doanh nghiệp, hợp tác với Bảo Minh - một doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, với lợi thế từ sự hỗ trợ của Cổ Đông chiến lược AXA (Pháp) nhằm cung cấp sản phẩm Bảo hiểm các khoản phải thu từ năm 2007. Coface/Bảo Minh đã và đang hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam những giải pháp tiên tiến nhất để có thể bảo vệ các khoản phải thu, nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp, đảm bảo dòng tiền và quản lý công nợ hiệu quả.

 

Liên hệ Coface Việt Nam:

Mrs. Võ Thị Phương Anh – Country Manager

Email: anh.vo@coface.com

Mr. Hồ Hải Đăng – Head of Commercial

Email: hohai.dang@coface.com

Điện Thoại: +84 28 62 874 920

Di Động: +84 989698017

Liên hệ Bảo Minh:

Ông Vũ Hoàng Lưu - Giám đốc

Email: vhluu@baominh.com.vn

SĐT: (028) 3829 4180