Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc

Bảo Minh cung cấp Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đến Quý khách, là loại hình bảo hiểm được quy định tại Thông tư 220/2010/TT-BTC,
Bảo hiểm mọi rủi ro cho tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro cho tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là hình thức bảo hiểm mọi rủi ro ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm.
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Bảo Minh bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận do sự giảm sút về doanh thu do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh
Bảo hiểm nhà tư nhân

Bảo hiểm nhà tư nhân

Bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo Minh giúp bạn yên tâm tuyệt đối, bảo hiểm ngôi nhà toàn diện.