Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu xử lý bồi thường

Khi xảy ra thiệt hại về người hay xe, Khách hàng có thể liên lạc trực tiếp với Bảo Minh thông qua Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1800.58.88.12 (miễn phí cuộc gọi) 

Hoặc quý khách có thể khai báo tai nạn và bồi thường qua hình thức trực tuyến (online): Tại đây

Bước 2

Tiếp nhận và xử lý của Bảo Minh

Khi tiếp nhận yêu cầu xử lý bồi thường nêu trên của Quý khách, cán bộ tiếp nhận yêu cầu sẽ:

 • Ghi nhận một số thông tin cơ bản của quý khách.
 • Chuyển tiếp thông tin của Quý khách đến bộ phận xử lý bồi thường.
 • Ngoài ra, cán bộ tiếp nhận cũng sẽ cung cấp cho Quý khách thông tin đầu mối xử lý bồi thường tại đơn vị để Quý khách liên hệ trực tiếp.

Trong mọi trường hợp, việc xử lý bồi thường của Quý khách sẽ được Bảo Minh giao nhiệm vụ cho một Cán bộ Giám định Bồi thường cụ thể trực tiếp xử lý.

 1. Giám định tổn thất

Ngay khi nhận được thông báo tổn thất, Cán bộ Giám định Bồi thường sẽ đến hiện trường tai nạn/sự cố để nắm bắt thông tin và điều tra tai nạn tại hiện trường, trừ một số trường hợp:

 • Do điều kiện khách quan không thể tới hiện trường để giám định;
 • Tổn thất đơn giản dễ xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại;
 • Vụ tai nạn đã được Cảnh sát giao thông giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ở bước này, Cán bộ Giám định bồi thường của Bảo Minh sẽ hướng dẫn Quý khách phối hợp thu thập và hoàn thiện hồ sơ Giám định tổn thất.

 1. Lựa chọn phương án và khắc phục tổn thất

Trong trường hợp thiệt hại về tài sản, các phương án khắc phục hậu quả thiệt hại có thể áp dụng gồm: Tiến hành sửa chữa (với các tổn thất có thể sửa chữa), Bồi thường bằng tiền trên cơ sở giá trị thiệt hại thực tế, và bồi thường toàn bộ.

Sửa chữa:

 • Đối với những trường hợp sửa chữa đơn giản, sau khi giám định Quý khách có thể mang xe đi sửa, tuy nhiên trước khi sửa chữa Quý khách vẫn phải cung cấp trước báo giá để thống nhất chi phí và phương án sửa chữa với Bảo Minh.
 • Đối với tổn thất có nhiều yếu tố phức tạp, các bên khó thống nhất được giá cả sửa chữa hoặc tổn thất có giá trị lớn: Bảo Minh sẽ tiến hành đấu thầu sửa chữa, giám định thiệt hại bổ sung (nếu có).

Trường hợp xe cần sửa chữa, Cán bộ Giám định Bồi thường sẽ hướng dẫn Quý khách lựa chọn Đơn vị sửa chữa.

Xem các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới Bảo Minh:

A- BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS DÀNH CHO XE Ô TÔ, XE MÁY

 1. Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

B - BẢO HIỂM XE Ô TÔ

 1. Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe
 2. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe
 3. Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe

C - BẢO HIỂM XE MÔ TÔ - XE MÁY   

 1. Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe
 2. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe