Bảo hiểm hành khách đi trên máy bay

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM BẢO HIỂM NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG

    1.  Bảo hiểm thân máy bay

    2.  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

    3.  Bảo hiểm hành khách đi trên máy bay

———————————————————————————————————————————————————–

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc gọi đến số HOTLINE 1800-588812

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM