Thông Báo Hướng Dẫn Tải Tài Liệu Sản Phẩm Bảo Hiểm

Thông Báo Hướng Dẫn Tải Tài Liệu Sản Phẩm Bảo Hiểm

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (“Bảo Minh”) trân trọng thông báo địa chỉ và hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử công bố sản phẩm bảo...
15-05-2023
11:42
Bảo Minh Tuyển Dụng Chuyên Gia Bảo Hiểm (3) - Ban Dự Án

Bảo Minh Tuyển Dụng Chuyên Gia Bảo Hiểm (3) - Ban Dự Án

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh tuyển dụng chuyên gia bảo hiểm
20-04-2023
10:54
Bảo Minh Tuyển Dụng Chuyên Gia Bảo Hiểm (2) - Ban Dự Án

Bảo Minh Tuyển Dụng Chuyên Gia Bảo Hiểm (2) - Ban Dự Án

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh tuyển dụng chuyên gia bảo hiểm
20-04-2023
10:53
Bảo Minh Tuyển Dụng Chuyên Gia Bảo Hiểm (1) - Ban Dự Án

Bảo Minh Tuyển Dụng Chuyên Gia Bảo Hiểm (1) - Ban Dự Án

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh tuyển dụng chuyên gia bảo hiểm
20-04-2023
10:51
Thông Báo Bảo Minh Chính Thức Có Tổng Đài Riêng Tiếp Nhận Về Việc Đại Lý Ép Buộc Khách Hàng Mua Bảo Hiểm Sai Quy Định

Thông Báo Bảo Minh Chính Thức Có Tổng Đài Riêng Tiếp Nhận Về Việc Đại Lý Ép Buộc Khách Hàng Mua Bảo Hiểm Sai Quy Định

Bảo Minh đã triển khai thành công tổng đài 1800.58.88.12 - nhánh số 7 chuyên để tiếp nhận các cuộc gọi phản ánh đại lý ép buộc khách hàng mua...
19-04-2023
09:23
Bảo Minh Ký Kết Hợp Tác Với Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải

Bảo Minh Ký Kết Hợp Tác Với Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải

Chiều ngày 13/04/2023, tại Bệnh viện Giao thông vận tải, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) và Bệnh viện Giao thông vận tải đã cùng phối hợp...
14-04-2023
10:20
Thông Báo Mời Chào Giá - Xây Tường Ngăn Khu Vực Tủ Điện, Máy Phát Điện

Thông Báo Mời Chào Giá - Xây Tường Ngăn Khu Vực Tủ Điện, Máy Phát Điện

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo mời chào giá xây tường ngăn khu vực tủ điện, máy phát điện.
13-04-2023
16:12
Bảo Minh Thông Báo Mời Đơn Vị Tham Gia Tư Vấn Đấu Thầu

Bảo Minh Thông Báo Mời Đơn Vị Tham Gia Tư Vấn Đấu Thầu

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và...
13-04-2023
12:43
Văn Bản Kế Hoạch Tuân Thủ Quy Định Về Lao Động Và Phòng, Chống Mua Bán Người

Văn Bản Kế Hoạch Tuân Thủ Quy Định Về Lao Động Và Phòng, Chống Mua Bán Người

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi văn bản đến toàn thể cán bộ nhân viên và Đại lý về việc tuân thủ các quy định pháp luật...
09-04-2023
17:17
Thông Báo Mời Chào Giá Báo Cáo Thường Niên 2022

Thông Báo Mời Chào Giá Báo Cáo Thường Niên 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo mời chào giá thực hiện thiết kế và in ấn cuốn Báo cáo Thường Niên năm 2022 (phiên bản dành cho...
30-03-2023
09:02