Mời Tham Gia Thẩm Tra Dự Toán Cải Tạo Sửa Chữa Trụ Sở Công Ty Bảo Minh Đồng Nai.

Mời Tham Gia Thẩm Tra Dự Toán Cải Tạo Sửa Chữa Trụ Sở Công Ty Bảo Minh Đồng Nai.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh là Chủ đầu tư Dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở Công ty Bảo Minh Đồng Nai tại số 1909 đường Nguyễn...
06-07-2022
15:55
Đấu Giá Thanh Lý Xác Xe Ô Tô 98A-306.71

Đấu Giá Thanh Lý Xác Xe Ô Tô 98A-306.71

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh thông báo thanh lý xác xe thu hồi sau bồi thường
05-07-2022
11:18
Thông Báo Mời Chào Gía Công Cụ Giám Định & Bồi Thường Trực Tuyến

Thông Báo Mời Chào Gía Công Cụ Giám Định & Bồi Thường Trực Tuyến

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh mời chào giải pháp cho “Công cụ giám định và bồi thường trực tuyến bảo hiểm xe cơ giới
04-07-2022
08:42
Thông Báo Mời Chào Giá Sửa Chữa Phòng Khai Thác Bảo Minh Chợ Lớn

Thông Báo Mời Chào Giá Sửa Chữa Phòng Khai Thác Bảo Minh Chợ Lớn

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh mời chào giá cải tạo sửa chữa phòng khai thác của Bảo Minh Chợ Lớn
16-06-2022
12:08
Thư Mời Tham Gia Tư Vấn Thẩm Tra Báo Cáo Công Trình

Thư Mời Tham Gia Tư Vấn Thẩm Tra Báo Cáo Công Trình

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh Mời tham gia Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình cải tạo sửa chữa lớn Trụ sở Văn...
16-06-2022
09:07
Thông Báo Gia Hạn Thời Gian Đấu Giá Thanh Lý Xác Xe Ô Tô 60A-870.71

Thông Báo Gia Hạn Thời Gian Đấu Giá Thanh Lý Xác Xe Ô Tô 60A-870.71

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo gia hạn thời gian thanh lý xác xe ô tô 60A-870.71
18-05-2022
13:22
Thông Báo Mời Chào Giá Vách Ngăn

Thông Báo Mời Chào Giá Vách Ngăn

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh chuẩn bị tổ chức chào giá cạnh tranh
17-05-2022
14:31
Thông Báo Chào Thanh Lý Xác Xe + Giấy Tờ Xe Ô Tô

Thông Báo Chào Thanh Lý Xác Xe + Giấy Tờ Xe Ô Tô

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo thanh lý xác xe + giấy tờ xe ô tô 29LD-309.71
13-05-2022
11:01
Bảo Minh Bình Thuận Trao Tặng Áo Phao Và Cờ Tổ Quốc Cho Ngư Dân Phú Qúy

Bảo Minh Bình Thuận Trao Tặng Áo Phao Và Cờ Tổ Quốc Cho Ngư Dân Phú Qúy

Vừa qua Công ty Bảo Minh Bình Thuận đã tổ chức trao tặng 200 áo phao và 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Quý có tàu cá...
12-05-2022
14:06
Bảo Hiểm Bảo Minh Đặt Mục Tiêu Doanh Thu 5.700 Tỷ, Trả Cổ Tức Tiền Mặt 15%

Bảo Hiểm Bảo Minh Đặt Mục Tiêu Doanh Thu 5.700 Tỷ, Trả Cổ Tức Tiền Mặt 15%

Ngày 28/4, tại TPHCM, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Thông qua đại...
29-04-2022
09:04