Quy tắc Bảo Hiểm Hỗn Hợp Người Sử Dụng Thẻ Tín Dụng

 

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1557/2020-BM/CN, ngày 14/07/2020 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo Minh)

Phần I: Bảo Hiểm Sức Khỏe Người Vay Tín Dụng

Phần II: Bảo Hiểm Du Lịch 

Phần III: Bảo Hiểm Rủi Ro Thẻ Tín Dụng

1. Tên sản phẩm

Bảo hiểm Hỗn hợp Người Sử Dụng Thẻ Tín Dụng

2. Mã nghiệp vụ IB

3. Điều kiện tham gia bảo hiểm

Xem tại Quy tắc: tại đây

Phần I: Bảo Hiểm Sức Khỏe Người Vay Tín Dụng

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Tại thời điểm giao kết HĐBH, NĐBH phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên

Phần II: Bảo hiểm Du Lịch

Điều kiện bảo hiểm cho Chủ thẻ

- Người được bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm liên tục, không bị gián đoạn từ khi tham gia bảo hiểm đến ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

- Thanh toán toàn bộ tiền vé của phương tiện vận chuyển công cộng trước khi bắt đầu chuyến đi đó cho Người được bảo hiểm;

- Hoặc thanh toán ít nhất 80% chi phí trọn gói của chuyến đi du lịch nước ngoài trước khi bắt đầu chuyến đi đó cho Người được bảo hiểm;

Phần III: Bảo hiểm Rủi Ro Thẻ Tín Dụng

- Các sự cố phải có để lại dấu vết, nhân chứng chứng minh cụ thể và phải được Công an có thẩm quyền xác nhận.

- Nạn nhân phải bằng mọi cách thông báo bằng điện thoại ngay cho Bảo Minh và VIB trong vòng không quá 30 phút ngay sau khi xảy ra sự cố, sau đó khai báo trực tiếp cho Công an/cơ quan nhà nước có thẩm quyền gần nhất trong vòng 1 ngày làm việc (trừ trường hợp không thể thực hiện được do lý do không đủ khả năng thực hiện do hậu quả của các sự cố trên, xác thực/chứng nhận của bệnh viện điều trị).

4. Người thụ hưởng

- Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

5. Phạm vi bảo hiểm

Xem tại Quy tắc: Xem tại đây

Phần I: Bảo Hiểm Sức Khỏe Người Vay Tín Dụng

Tùy theo lựa chọn của NĐBH về phạm vi bảo hiểm được quy định chi tiết tại HĐBH với mức phí bảo hiểm tương ứng theo quy định tại Biểu phí bảo hiểm, Bảo Minh nhận bảo hiểm cho NĐBH theo một trong hai phạm vi bảo hiểm riêng biệt sau đây trong thời hạn bảo hiểm đối với NĐBH và không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm:

Phạm vi bảo hiểm:

a. NĐBH bị tai nạn hoặc ốm đau, bệnh tật là nguyên nhân trực tiếp khiến cho NĐBH bị tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn từ 81% trở lên; hoặc

b. NĐBH bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố mất tích theo quy định pháp luật Việt Nam,

c. Điều khoản đặc biệt liên quan đến dịch bệnh

Phần II: Bảo hiểm Du Lịch

Rủi ro bảo hiểm:

- Hành lý đến chậm;

- Mất hành lý;

- Trì hoãn chuyến bay ở nước ngoài.

Phần III: Bảo hiểm Rủi Ro Thẻ Tín Dụng

Bảo hiểm cho trường hợp thẻ tín dụng bị cướp có dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, cướp giật, mất cắp, tai nạn: 

6. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

 Xem tại quy tắc: tại đây

7. Các loại trừ bảo hiểm

Xem tại quy tắc: tại đây

8. Thời hạn bảo hiểm

- Được xác định tương ứng với mỗi NĐBH riêng biệt, được tính kể từ thời điểm giao kết Hợp đồng tín dụng cho đến khi hết thời hạn của Hợp đồng tín dụng, có thể được cộng thêm tối đa 30 ngày tính từ ngày hết hạn của Hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không quá 1.825 ngày trong mọi trường hợp.

 

 

Quy tắc Bảo Hiểm Hỗn Hợp Người Sử Dụng Thẻ Tín Dụng

- Mức phí bảo hiểm: Được xác định tương ứng với mỗi NĐBH riêng biệt, được tính theo Số tiền vay quy định tại Hợp đồng tín dụng và tỷ lệ phí tương ứng quy định tại Biểu phí bảo hiểm đính kèm Quy tắc bảo hiểm này;

- Mức phí bảo hiểm, phương thức và thời hạn thanh toán phí bảo hiểm do các Bên thỏa thuận và quy định chi tiết tại Hợp đồng bảo hiểm.

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM