Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
02-10-2017
10:40

Thông báo ngày Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày đăng ký cuối cùng được ấn định vào Thứ sáu, 22/03/2013. Đại hội được tổ chức từ 07h30-12h00 ngày 26/04/2013 (Thứ sáu) tại Phòng họp lầu 5, trụ sở Tổng Công ty CP Bảo Minh, số 26, Đường Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
02-10-2017
10:31

Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Tổng Công ty CP Bảo Minh năm 2012

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trân trọng gửi đến Quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Tổng Công ty CP Bảo Minh về việc thông qua các nội dung đã biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
02-10-2017
10:08

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012 của Bảo Minh thành công tốt đẹp

Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu: Tổng doanh thu: 2.931 tỷ đồng, tăng 10,4% so với 2011, Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 2.421 tỷ đồng, tăng 13,7%
18-09-2017
11:28

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Bảo Minh trân trọng kính mời Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu BMI tính đến ngày 23/03/2012 đến dự Đại hội lúc 07h30 ngày 24/04/2012 (Thứ ba) tại Khách sạn Majestic - số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
18-09-2017
11:25

Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Bảo Minh

Thời gian tổ chức: từ 07h30 đến 12h00 ngày 24/04/2012 tại Khách sạn Majestic - Số 1 Đồng Khởi, Quận 1,TP. HCM
18-09-2017
11:11

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trân trọng gửi đến Quý Cổ đông toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
18-09-2017
10:29

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Bảo Minh trân trọng kính mời Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu BMI tính đến ngày 25/3/2011 đến dự Đại hội lúc 07h30 ngày 28/04/2011 (Thứ Năm) tại Khách sạn Majestic - số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
18-09-2017
10:19

Thông báo: ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Ngày đăng ký cuối cùng được ấn định vào Thứ sáu, 25/03/2011. Đại hội được tổ chức từ 07h30-12h00 ngày 28/04/2011 (Thứ năm) tại Khách sạn Majestic, số 01 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
18-09-2017
10:08

Báo cáo tài chính quý 4/2017 và giải trình biến động

Báo cáo tài chính quý 4/2017 và giải trình biến động
24-01-2018
10:57