Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012 của Bảo Minh thành công tốt đẹp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

CỦA BẢO MINH THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên Bảo Minh năm 2012

 

Sáng ngày 24/04/2012 tại Khách sạn Majestic – Số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM – Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với 28 đại biểu và gần 100 CBNV tham dự, đại diện cho 60.133.610 cổ phần, đạt 79,65 % cổ phần (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có mặt dự Đại hội lúc 08h15 cùng ngày).

Với 100% biểu quyết đồng ý, đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Trần Vĩnh Đức, Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên HĐQT  - Tổng Giám đốc.

3. Ông Lê Việt Thành, Trưởng Ban Kiểm soát.

 

Ts. Trần Vĩnh Đức, CT HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội

 

Đại hội thông qua kết quả HĐKD năm 2011 như sau:

- Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.350 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch, tăng trưởng 11,15% so với cùng kỳ.

- Tổng số tiền bồi thường là 1.704 tỷ đồng, chiếm 72,5% doanh thu.

- Tổng các quỹ dự phòng phí, dự phòng bồi thường, dự phòng dao động lớn là 970 tỷ đồng, giảm 09 tỷ so với cùng kỳ.

- Doanh thu hoạt động tài chính (riêng) đạt 302 tỷ đồng, bằng 107,8% kế hoạch, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động tài chính (riêng) đạt 126 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch và bằng 71% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế (riêng) đạt 130,1 tỷ đồng, bằng 57,8% kế hoạch và bằng 66,9% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế (riêng) đạt 109,8 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch và bằng 60,5% so với cùng kỳ.

- Doanh thu hoạt động tài chính (hợp nhất) đạt 333,4 tỷ đồng, bằng 135,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động tài chính (hợp nhất) đạt 139 tỷ đồng, bằng 108,6% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) đạt 176,6 tỷ đồng, bằng 107,9% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) đạt 140,8 tỷ đồng, bằng 100,8% so với cùng kỳ.

- Vốn chủ sở hữu (riêng) là 2.171 tỷ đồng, hợp nhất là 2.270 tỷ đồng.

- Tổng tài sản (riêng) là 3.863 tỷ đồng, hợp nhất là 4.071 tỷ đồng.

- Chia cổ tức năm 2011 là 12% trên số vốn điều lệ đã góp, tương đương số tiền 90,6 tỷ đồng.

- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức là 133 tỷ đồng.

 

Ông Lê Văn Thành, UV HĐQT, TGĐ đọc các báo cáo trước Đại hội

 

Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu sau:

Tổng doanh thu: 2.931 tỷ đồng, tăng 10,4% so với 2011 (không kể đến doanh thu nghiệp vụ BH Nông nghiệp thực hiện thí điểm theo chỉ đạo của Chính phủ). Trong đó:

- Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 2.421 tỷ đồng, tăng 13,7%.

- Doanh thu nhận tái bảo hiểm: 230 tỷ đồng, tăng 4,3%.

- Doanh thu hoạt động tài chính: 280 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế (riêng): đặt kế hoạch 170 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế (riêng): đặt kế hoạch 143 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): đặt kế hoạch 193 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế: đặt kế hoạch đạt 151 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm gốc: 40 tỷ đồng.

Đại hội thông qua 9 nhóm giải pháp lớn và giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi nghị quyết được ban hành.

Đại hội thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện việc kiểm toán độc lập năm 2012 cho Bảo Minh.

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Ông Prasanna Rajashekhar Patil, Giám đốc Quan hệ hợp tác và phát triển vùng Châu Á, Hồng Kông Công ty AXA SA (Pháp) làm thành viên HĐQT thay cho Ông Nguyễn Đình Khang.

- Ông Trần Đức Hiệp, Chuyên viên Ban Đầu tư 1 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) làm thành viên BKS thay cho Ông Lê Anh Sơn.

- Ông Nguyễn Như Khoa, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (VINAFOOD 2) làm thành viên BKS thay cho Ông Đặng Kỳ Trung.

 

Các cổ đông tham dự Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết

 

Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

Giới phân tích nhận định các mục tiêu mà Bảo Minh đặt ra cho năm 2012 là rất tích cực nhưng cũng rất thách thức bởi bối cảnh kinh tế vĩ mô được dự đoán vẫn rủi ro. “Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi phải có sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của các cấp từ lãnh đạo, đến từng CBNV và Đại lý của toàn hệ thống”, Tiến sĩ Trần Vĩnh Đức, Chủ tịch HĐQT chia sẻ.

Năm 2012, Bảo Minh cũng phấn đấu tiết giảm 5% trên số chi quản lý doanh nghiệp tương đương 30 tỷ đồng; tái cấu trúc lại danh mục đầu tư vốn, tập trung mọi nguồn lực vào việc phát triển kinh doanh cốt lõi là bảo hiểm phi nhân thọ nhằm giữ vững vị trí TOP 3 trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

 

Ban Lãnh Đạo chung tay thắp nến mừng sinh nhật lần thứ 17 của Bảo Minh

 

Tính đến 31/03/2012, tổng doanh thu của Bảo Minh là 676 tỷ đồng, đạt 25,5% kế hoạch (đạt tiến độ hoàn thành kế hoạch bình quân Quý I – 25%). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 618 tỷ đồng, đạt 25,5% kế hoạch và đạt tiến độ hoàn thành kế hoạch bình quân Quý I. Doanh thu nhận tái bảo hiểm là 58 tỷ đồng, đạt 25,3% kế hoạch, tăng trưởng 22%. Tổng số tiền đã chi bồi thường là 231 tỷ đồng, chiếm 34,2% doanh thu.

BMI News