CBTT v.v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty Bảo Minh Tràng An

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty Bảo Minh Tràng An
16-05-2024
10:25

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1/2024

Tổng công ty Cổ phần BảO Minh CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2024.
16-05-2024
10:14

CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2024

CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2024
26-04-2024
14:18

CBTT v.v thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029

CBTT v.v thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029
25-04-2024
10:29

Link Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Link Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024
24-04-2024
07:30

Báo cáo thường niên 2023

Tổng Công ty CP Bảo Minh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Quý Đối tác, Quý Cổ Đông Báo cáo thường niên năm 2023
23-04-2024
09:19

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Bảo Minh trân trọng thông báo đến quý cổ đông các mẫu: Giấy thông báo mời họp, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2024.
22-04-2024
21:52

CBTT Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Có Liên Quan Với Người Nội Bộ

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ
19-04-2024
14:30

CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tổng Công ty CP Bảo Minh Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023
18-04-2024
09:03