Thông Báo Thanh Lý Tài Sản

Xem và tải thông báo thanh lý tài sản: Tại đây

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh hiện có nhu cầu thanh lý các tài sản, cụ thể như sau:

- Lô tài sản 1: 61 thiết bị gồm máy tính, máy in, máy phô-tô, máy scan cũ, hỏng. Giá chào bán tối thiểu 1,340,000 đồng (một triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng);

- Lô tài sản 2: 23 máy lạnh/máy điều hòa cũ hỏng. Giá chào bán tối thiểu 5,650,000 đồng (năm triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

- Lô tài sản 3: Máy phát điện hiệu CUMMINS 135/150KVA 2007 sản xuất tại Trung Quốc cùng Hệ thống dây điện, cáp điện thoại, cáp mạng internet; Hệ thống cửa gỗ và cửa kính (cửa chính, cửa sổ tại các phòng làm việc trong tòa nhà và phòng giao dịch); Hệ thống thiết bị vệ sinh; Sắt vụn, tôn, nhôm, nhựa sau tháo dỡ (bao gồm mái tôn tầng 4, sắt thép trên tường bao và cánh cổng, khung kim loại cửa sổ các phòng). Giá chào bán tối thiểu: 100,070,000 đồng (một trăm triệu bảy mươi ngàn đồng).

Các tài sản trên hiện đang được lưu tại Trụ sở Văn phòng Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 10 Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Phương thức thanh lý: Các cá nhân/tổ chức đăng ký mua thanh lý theo hình thức điền phiếu đăng ký mua thanh lý cho vào dán phong bì dán kín gửi lại Hội đồng thanh lý tài sản. Hết thời hạn nhận đăng ký mua thanh lý, Hội đồng thanh lý sẽ công khai mở các phiếu đăng ký mua thanh lý để lựa chọn cá nhân/tổ chức trả giá mua thanh lý cao nhất để thực hiện việc bán thanh lý tài sản.

Phiếu đăng ký mua thanh lý được cấp miễn phí tại Trụ sở Văn phòng đại diện Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tại Hà Nội. Vui lòng liên hệ chị chị Lương Thị Mai – Chuyên viên Văn phòng, SĐT 0982965611 để

Thời hạn nhận đăng ký mua thanh lý: Từ ngày 23/6-29/6/2023;

Địa điểm nhận phiếu đăng ký thanh lý tài sản: Văn phòng Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tại Hà Nội, số 10 Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người tiếp nhận phiếu đăng ký mua thanh lý:  Chị Lương Thị Mai – Chuyên viên Văn phòng, SĐT 0982965611.

Để đảm bảo các cá nhân/tổ chức đăng ký mua thanh lý sẽ nghiêm túc thực hiện quyền mua thanh lý tài sản khi có kết quả trúng thanh lý, chúng tôi đề nghị các cá nhân/tổ chức khi đăng ký mua thanh lý phải nộp tạm ứng tối thiểu 20% giá trị chào bán thanh lý đối với từng lô tài sản. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào tiền cần nộp nếu trúng thanh lý hoặc hoàn trả lại cho cá nhân/tổ chức nếu không trúng thanh lý sau khi có kết quả cuối cùng.

Số tiền tạm ứng được được nộp cho chị Lương Thị Mai – Chuyên viên Văn phòng và được thực hiện khi cá nhân/tổ chức nộp phiếu đăng ký mua thanh lý.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo và kính mời các cá nhân/tổ chức có nhu cầu mua thanh lý các lô tài sản trên đến Trụ sở Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 10 Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để thẩm định các tài sản và đăng ký mua thanh lý.

Viết bình luận