Mời Chào Dịch Vụ Tư Vấn Đánh Giá Hiện Trạng Công Nghệ Thông Tin

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo mời chào giá dịch vụ tư vấn đánh giá hiện trạng Công nghệ thông tin và xây dựng phát triển CNTT giai đoạn 2024-2028, tầm nhìn 2030.

Xem và tải: Tại đây

Viết bình luận