Thông Báo Mời Nhà Cung Cấp Thực Hiện Ứng Dụng Công Cụ

THÔNG BÁO MỜI NHÀ CUNG CẤP

Kính gửi: Quý doanh nghiệp

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) đang có kế hoạch thực hiện việc ứng dụng công cụ/phần mềm quản lý “Bảo hiểm Xe cơ giới, Bảo hiểm Sức khỏe, Bảo hiểm Con người (chung)” dưới hình thức Outsourcing (thuê ngoài) trong thời gian tới.

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện, Bảo Minh thông báo rộng rãi đến tất cả Đơn vị/Quý doanh nghiệp có khả năng cung cấp nhân lực lập trình máy tính thực hiện công cụ/phần mềm quản lý bảo hiểm theo tiêu chuẩn/quy định của Bảo Minh đề ra biết thông tin và liên hệ Bảo Minh.

 

Quý doanh nghiệp vui lòng gửi tài liệu chi tiết đến Bảo Minh gồm có :

- Hồ sơ năng lực của doanh nghiệp

- Các dự án tiêu biểu đã và đang thực hiện dưới hình thức Outsourcing

Nơi nhận :

- Tổng công ty cổ phần Bảo Minh – Tiểu ban Insurtech

- Địa chỉ : 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM

- Số điện thoại: (028) 38294180

- Người nhận: Nguyễn Viết Đoan

- Địa chỉ email : tttieubaninsurtech@baominh.com.vn

Hình thức nhận: tài liệu bản cứng gửi qua đường bưu điện và tài liệu bản mềm gửi đến địa chỉ thư điện tử (như trên).

Thời gian nhận: Từ ngày 03/07/2023 đến ngày 17/07/2023

Trân trọng kính chào./

Viết bình luận