Thông Báo Mời Nhà Cung Cấp Thực Hiện Ứng Dụng Công Cụ

THÔNG BÁO MỜI NHÀ CUNG CẤP 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) đang có kế hoạch thực hiện việc ứng dụng công cụ/phần mềm quản lý “Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa điện tử (E-Cargo)” dưới hình thức SaaS (Software as a Service) trong thời gian tới.

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện, Bảo Minh thông báo rộng rãi đến tất cả Đơn vị/Quý công ty có khả năng cung cấp ứng dụng công cụ/phần mềm quản lý đơn bảo hiểm vận chuyển hàng hóa điện tử (E-Cargo) biết, liên hệ Bảo Minh.

Tài liệu chi tiết gửi đến Bảo Minh gồm có:

- Hồ sơ năng lực của doanh nghiệp

- Các dự án tiêu biểu đã và đang thực hiện dưới hình thức SaaS

Nơi nhận: 

- Tổng công ty cổ phần Bảo Minh – Tiểu ban Insurtech

- Địa chỉ : 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM

- Số điện thoại: (028) 38294180

- Người nhận: Nguyễn Viết Đoan

- Địa chỉ email : tttieubaninsurtech@baominh.com.vn

Hình thức nhận: tài liệu bản cứng gửi qua đường bưu điện và tài liệu bản mềm gửi đến địa chỉ thư điện tử (như trên).

Thời gian nhận: Từ ngày 27/06/2023 đến ngày 05/07/2023

Trân trọng kính chào./.

Viết bình luận