Thông Báo Kết Quả Liên Quan Đến Gói Thầu Oracle

Tông công ty Cổ phần Bảo Minh trân trọng thông báo kết quả chào thầu dịch vụ Oracle.

Xem và tải thông báo kết quả và đánh giá chấm điểm HSĐXKT cung cấp dịch vụ và triển khai bản quyền phần mềm Oracle: Tại đây

Xem và tải thông báo chọn nhà cung cấp dịch vụ và triển khai bản quyền phần mềm Oracle: Tại đây

 

Viết bình luận