Số Hóa Thị Trường Bảo Hiểm

Bộ Tài chính đang xây dựng đề án sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, giám sát bảo hiểm.

Với mức tăng trưởng doanh thu phí bình quân hàng năm lên tới 25%, thị trường bảo hiểm đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn. Thủ tục bảo hiểm cũng được đơn giản nhờ áp dụng công nghệ số. Tuy nhiên, việc thiếu kết nối thông tin giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với các bộ ngành chức năng được xem là nguyên nhân khiến thị trường bảo hiểm vẫn thiếu tính minh bạch và quyền lợi của khách hàng trong nhiều trường hợp chưa được bảo vệ thỏa đáng.

Cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp bảo hiểm còn thiếu và chưa được kết nối với dữ liệu cơ quan quản lý Nhà nước khiến thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài, đặc biệt với những trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm như bảo hiểm tai nạn ô tô, doanh nghiệp vẫn phải nộp bản cứng cho các bên.

Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng đề án sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, giám sát bảo hiểm. Khi hệ thống này đi vào vận hành, các dữ liệu sẽ được số hóa, mọi thông tin về bảo hiểm sẽ minh bạch hơn, góp phần phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm.

Theo VTV

Viết bình luận