Bảo Minh Điều Động Và Bổ Nhiệm Nhân Sự

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin thông báo về việc thay đổi nhân sự - chức vụ như sau:

- Theo quyết định số 0464/2021 - BM/TCNS Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Bảo hiểm Tài sản & Kỹ thuật đối với ông Trần Quang Nhật và điều động ông Trần Quang Nhật giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Bến Nghé với thời hạn 01 năm.

- Theo quyết định số 0465/2021 - BM/TCNS Giao ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Ban nhiệm vụ Phó Giám đốc Phụ trách Ban Bảo hiểm Tài sản & Kỹ thuật - Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh cho đến khi có quyết định mới.

- Theo quyết định số 0466/2021 - BM/TCNS  Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Kế toán đối với bà Nguyễn Thị Phú Hòa, điều động bà Nguyễn Thị Phú Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Chợ Lớn và đảm nhận nhiệm vụ chính trong lĩnh vực tài chính, kế toán tại đơn vị với thời hạn 01 năm.

BMI News

 

Viết bình luận