A.M Best Phát Hành Câu Hỏi Thường Gặp Liên Quan

Châu Á – Thái Bình Dương – Tháng 4/2020 – Sự lan rộng của đại dịch COVID-19 và hệ quả là dẫn đến sự biến động kinh tế đã làm gia tăng các mối lo ngại liên quan tới rủi ro tín dụng có chủ quyền. Cho dù AM Best không đưa ra xếp hạng về nợ công, họ vẫn xem xét yếu tố này thông qua việc phân tích rủi ro quốc gia, một nhân tố có ảnh hưởng tới Xếp hạng tín nhiệm của Best. Bình luận gần đây nhất của Best đã giải quyết các câu hỏi thường gặp liên quan tới cách xử lý rủi ro tín dụng có chủ quyền, làm rõ cách thức các yếu tố này được đưa vào quy trình xếp hạng như thế nào và giải thích sự khác biệt giữa xếp hạng có chủ quyền và các mức độ rủi ro quốc gia.

Bài bình luận với tiêu đề: "Các câu hỏi thường gặp về xếp hạng tín dụng của Best, rủi ro tín dụng có chủ quyền và rủi ro quốc gia", lưu ý rằng việc phân tích rủi ro quốc gia của Best bao gồm môi trường hoạt động rộng hơn, tập trung vào các rủi ro liên quan tới hệ thống kinh tế, chính trị và tài chính ở một quốc gia nhất định. Khả năng của một công ty bảo hiểm để giải quyết, quản lý và giảm thiểu rủi ro của công ty trước  rủi ro quốc gia được xác định theo từng trường hợp cụ thể và những yếu tố này sẽ được đưa vào phân tích sức mạnh của bảng cân đối kế toán, hiệu suất hoạt động và hồ sơ kinh doanh.

Bản đầy đủ của bài viết được thể hiện ở đây:

Các câu hỏi thường gặp liên quan tới Xếp hạng tín nhiệm, rủi ro tín dụng có chủ quyền và rủi ro quốc gia

Bài bình luận đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp liên quan tới cách thức mà AM Best xử lý các vấn đề về rủi ro tín dụng có chủ quyền và  việc áp dụng rủi ro quốc gia. Bài viết cũng chỉ ra việc yếu tố rủi ro quốc gia đã được đưa vào bản cập nhật của cuốn “Phương pháp xếp hạng tín nhiệm” , phát hành năm 2017.

 

1. Các mức độ đánh giá rủi ro quốc gia theo AM Best là gì?

Khi phân tích rủi ro quốc gia, AM Best kết hợp  hệ thống tính điểm định lượng, dựa trên dữ liệu , để đo lường mức độ rủi ro của một quốc gia , đồng thời đánh giá định tính các đặc trưng của quốc gia có ảnh hưởng đến môi trường hoạt động của công ty bảo hiểm. Các mức độ rủi ro được chia thành 5 cấp độ, từ CRT 1 (mức độ rủi ro quốc gia cấp 1), mức thể hiện một môi trường ổn định với ít rủi ro nhất, tới CRT 5 (mức độ rủi ro quốc gia cấp 5) cho những quốc gia với nhiều rủi ro nhất. Vì vậy, đây là thách thức lớn nhất đối với sự ổn định, tiềm năng cũng như hiệu suất về mặt tài chính của một công ty bảo hiểm.

 

2. AM Best có xếp hạng quốc gia không?

Không. AM Best chỉ tập trung vào xếp hạng trong ngành bảo hiểm chứ không đánh giá khả năng sẵn sàng chi trả của chính phủ đối với các nghĩa vụ liên quan tới tài chính, bao gồm các vấn đề liên quan tới nợ.

 

3. Sự khác biệt giữa rủi ro tín dụng có chủ quyền và rủi ro quốc gia là gì?

Rủi ro tín dụng có chủ quyền là thước đo năng lực tổng thể của một quốc gia và khả năng sẵn sàng chi trà của quốc gia đó đối với các nghĩa vụ tài chính một cách kịp thời. Nó không phản ánh trực tiếp môi trường hoạt động bên trong một quốc gia. Còn rủi ro quốc gia, được đo lường bởi AM Best, xem xét tổng thể môi trường hoạt động chung của một quốc gia, nơi mà một công ty vận hành cũng như khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của công ty đó.

 

4. Các số liệu chủ chốt để xác định cấp độ rủi ro quốc gia của 1 quốc gia là gì ?

Rất nhiều số liệu được sử dụng để xác định cấp độ rủi ro quốc gia. Để đo lường rủi ro của hệ thống kinh tế, chính trị và tài chính ở mỗi quốc gia, AM Best sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như Quỹ tài chính tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới World Bank, IHS Markit, Chỉ số tự do kinh tế, Liên hợp Quốc, Chỉ số cạnh tranh toàn cầu, Tổ chức thương mại thế giới, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Các yếu tố chính được sử dụng để đánh giá cấp độ rủi ro quốc gia bao gồm nền kinh tế vĩ mô (sự tăng trưởng, ổn định giá, và sự giàu có); sự biến động của tiền tệ qua thời gian; lỗ hổng của hệ thống tài chính; ổn định chính trị xã hội; ổn định khu vực; môi trường kinh doanh; mức độ tham nhũng; nhà nước pháp quyền; sự độc lập của tư pháp; tiêu chuẩn và quy định về báo cáo; và sức mạnh tổng thể của thị trường bảo hiểm địa phương (luật pháp, quy định và trách nhiệm bảo hiểm).

 

5. Cấp độ rủi ro quốc gia được cập nhật với tần suất như thế nào?

Các cấp độ rủi ro quốc gia sẽ được cập nhật ít nhất 1 năm 1 lần, với sự giám sát liên tục. Hệ thống tính điểm định lượng để đánh giá cấp độ rủi ro quốc gia thường được cập nhật từ  tháng 4 tới tháng 6, khi các dữ liệu cuối năm đã được cung cấp. Tuy nhiên, AM Best sẽ tiến hành đánh giá theo sự kiện của các quốc gia nếu mức độ rủi ro của quốc gia được nhận thấy là cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với mức độ rủi ro được phản ánh bởi chỉ số. Mức độ rủi ro quốc gia (CRT) xem xét cả những biến động trong ngắn hạn, và vì vậy , được sử dụng để duy trì tính ổn định trong 1 chu kì kinh doanh, do đó, việc điều chỉnh chu kỳ không xảy ra thường xuyên. Trong trường hợp có sự thay đổi về cấp độ rủi ro quốc gia, bất kỳ các công ty hoạt động trong quốc gia đó hoặc tiếp xúc với quốc gia bị ảnh hưởng sẽ bị kiểm tra về tác động tiềm tang đối với các nguyên tắc đánh giá cơ bản của họ.

 

6. Rủi ro quốc gia có áp dụng với các chỉ số xếp hạng tín dụng không?

Có. Rủi ro quốc gia cũng được tính đến trong tất cả các chỉ số xếp hạng tín dụng của AM Best, thông qua việc đánh giá bảng cân đối kế toán, tình hình hoạt động cũng như hồ sơ kinh doanh.

 

7. Rủi ro quốc gia được xem xét trong quá trình đánh giá như thế nào?

Như đã thảo luận trong Phương pháp xếp hạng tín nhiệm của Best, rủi ro quốc gia là một trong các yếu tố được cân nhắc khi đánh giá một công ty. Rủi ro quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập phạm vi xếp hạng cho những đánh giá cơ sở của công ty. Mức độ xem xét đối với rủi ro quốc gia (nghĩa là tác động tiềm tàng đối với các đánh giá về bảng cân đối kế toán, hiệu quả hoạt động và hồ sơ kinh doanh) được xác định riêng cho từng đơn vị xếp hạng dựa trên sức mạnh tài chính, vị thế thị trường và khả năng giảm thiểu hoặc quản lý rủi ro của đơn vị đó đối với rủi ro quốc gia. Các công ty kinh doanh hoặc có tài sản ở các quốc gia có rủi ro cao hơn phải chịu các điều kiện bên ngoài biến động hơn. Ở những nước này, một vị thế vốn mạnh ban đầu có thể suy giảm nhanh hơn; do đó, xếp hạng ban đầu của một công ty bảo hiểm với lượng vốn dồi dào  hoạt động ở một quốc gia có rủi ro cao sẽ thấp hơn so với công ty bảo hiểm có lượng vốn tương tự ở một quốc gia có rủi ro thấp.

 

8.Những yếu tố cụ thể nào được xem xét khi đánh giá tác động của rủi ro quốc gia đối với đánh giá xếp hạng của công ty?

Một số yếu tố được xem xét khi đánh giá khả năng quản lý môi trường hoạt động của công ty,bao gồm:

- Ví dụ, lượng vốn dư thừa mà một công ty nắm giữ để bù đắp hoặc chịu được sự suy giảm của môi trường hoạt động, do sự biến động của thị trường hoặc sự suy giảm giá trị tài sản

- Độ hiểu biết và sử dụng kiến thức thị trường địa phương để cải thiện hiệu suất bảo lãnh.

- Các điều khoản hoặc điều kiện đặc biệt để giảm bớt hoặc hạn chế việc tiếp xúc với thị trường

- Đa dạng hóa tài sản và danh mục đầu tư bảo hiểm.

- Các biện pháp giảm thiểu rủi ro: Kế hoạch dự phòng, Sức mạnh và sự linh hoạt của cổ đông

AM Best nhận ra rằng mỗi công ty bảo hiểm là duy nhất và tác động của môi trường hoạt động đối với mỗi công ty cũng như các biện pháp để giảm thiểu tác động đó có thể khác nhau,. Do đó, trong quá trình xếp hạng, tác động của rủi ro quốc gia đối với một công ty bảo hiểm cụ thể sẽ được xem xét theo từng trường hợp.

 

9. AM Best có đặt ra mức trần xếp hạng đối với các chỉ số xếp hạng tín dụng bảo hiểm của mình không?

Không, AM Best không đặt ra mức trần trong quy trình xếp hạng của mình, mặc dù sự chuyển dịch từ cấp CRT này sang cấp khác có ảnh hưởng đến việc đánh giá tổng thể bảng cân đối kế toán. Một công ty có thể an toàn hơn về mặt tài chính so với chính phủ của quốc gia nơi công ty đó hoạt động. Đặt ra mức trần với các chỉ số xếp hạng tín dụng bảo hiểm (ICR) sẽ bỏ qua khả năng quản lý rủi ro quốc gia của công ty bằng cách tránh rủi ro hoặc phòng ngừa rủi ro, hoặc chấp nhận những gì không thể kiểm soát và sử dụng các biện pháp đối phó như vốn bổ sung, hiệu suất bảo lãnh mạnh hoặc đa dạng hóa. AM Best cũng tin rằng sự vỡ nợ quốc gia rõ ràng tạo ra một môi trường hoạt động khó khăn hơn, nhưng không hẳn là  nguyên nhân dẫn đến một công ty bảo hiểm không đáp ứng các nghĩa vụ đối với người mua bảo hiểm.

 

10. AM Best có xem xét rủi ro tín dụng có chủ quyền trong quá trình xếp hạng không?

Có. Vì nhiều công ty bảo hiểm có xu hướng nắm giữ một tỷ lệ lớn trái phiếu quốc tế chính phủ của nhiều thị trường đang phát triển, vị trí đầu tư của công ty bảo hiểm sẽ được đánh giá cẩn thận. Thông qua Tỷ lệ an toàn vốn của Best(BCAR), AM Best sử dụng phí rủi ro cụ thể theo quốc gia, dựa trên nguồn gốc của tài sản và nhóm tài sản để đánh giá khả năng thanh khoản và biến động của thị trường. AM Best cũng kiểm tra mức độ tập trung của danh mục đầu tư, để xác định mức độ tiếp xúc của công ty bảo hiểm với bất kỳ một thực thể nào, kể cả một quốc gia.

Ngoài ra, AM Best xem xét yếu tố rủi ro quốc gia trong tất cả các xếp hạng của họ. Phân tích rủi ro quốc gia có tính đến mức độ rủi ro của hệ thống kinh tế, chính trị và tài chính (cả bảo hiểm và phi bảo hiểm), cũng như uy tín tín dụng của chính phủ.

 

11. Liệu một sự thay đổi (nâng cấp / hạ cấp) trong xếp hạng tín dụng có chủ quyền của một chính phủ có dẫn đến sự thay đổi trong cấp bậc rủi ro quốc gia không?

Không chắc. Các quốc gia sẽ được đặt vào một trong năm cấp độ rủi ro quốc gia; cho dù quan điểm của Best về rủi ro quốc gia ít phân tầng hơn so với quy mô thị trường tín dụng, rất khó để có sự tương ứng một-một giữa sự chuyển dịch của CRT (các mức độ rủi ro quốc gia) và chuyển dịch trong xếp hạng tín dụng có chủ quyền. Hơn nữa, các yếu tố để xem xét xếp hạng tín dụng có chủ quyền và các mức độ rủi ro quốc gia không giống nhau. Rủi ro tín dụng có chủ quyền được coi như là một yếu tố trong phân tích tổng thể của rủi ro quốc gia.

 

Mặc dù uy tín tín dụng của một chính phủ luôn được cân nhắc và xem xét, nó chỉ là một trong nhiều yếu tố. Ngoài những thay đổi về chất lượng tín dụng có chủ quyền, AM Best cũng xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân của bất kỳ sự cải thiện hay suy thoái nào, đó là nợ gia tăng, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại hoặc những biến động về chính trị. Những yếu tố này , thường là nguồn cơn dẫn tới sự suy giảm chất lượng tín dụng có chủ quyền, được thể hiện trong những phân tích và cũng ảnh hưởng trực tiếp hơn đến việc nâng bậc hoặc hạ bậc các cấp độ của rủi ro quốc gia.

 

12. Việc hạ xếp hạng tín dụng quốc gia có ảnh hưởng đến các chỉ số xếp hạng tín dụng của một công ty bảo hiểm không?

Điều này phụ thuộc vào từng trường hợp. Bản thân xếp hạng quốc gia không phải là một yếu tố ảnh hưởng tới các chỉ số xếp hạng tín dụng của một công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, với những vấn đề có liên quan tới nợ công, các nhà phân tích chỉ ra rằng những công ty bị ảnh hưởng bởi các vấn đề này (bao gồm cả rủi ro tín dụng có chủ quyền) , có xem xét các khía cạnh như hạ xếp hạng, mối quan tâm về tính thanh khoản, và những thay đổi có thể diễn ra trong môi trường hoạt động của quốc gia đó.

Bất kỳ thay đổi nào về chất lượng tín dụng nợ công cũng được cân nhắc khi đánh giá rủi ro của quốc gia. Chúng tôi cũng xem xét nguyên nhân của bất kỳ sự suy giảm nào liên quan tới chất lượng tín dụng của quốc gia, cũng như phản ứng của mỗi công ty bảo hiểm đối với sự giảm sút đó. Những vấn đề cụ thể của từng công ty cũng như rủi ro quốc gia sẽ dẫn tới những tác động khác nhau, và điều này cũng sẽ được đưa vào quy trình xếp hạng riêng cho từng công ty.

 

Việc hạ xếp hạng tín dụng quốc gia có thể dẫn đến việc hạ xếp hạng của một công ty bảo hiểm, bất kể công ty được xếp hạng cao hơn hay thấp hơn so xếp hạng của quốc gia tại thời điểm đó. Việc giảm nợ công sẽ làm tăng rủi ro quốc gia và có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của công ty, nhưng hầu hết việc hạ xếp hạng là do sự gia tăng rủi ro đặc thù của từng công ty.

Biên dịch : Nguyễn Minh Phượng –Thư ký Tổng Giám đốc

Phòng ban: Văn phòng – Trụ sở chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận