1. Garage Dòng Hiền

Địa chỉ: 29A Võ Thị Sáu - TP. Đồng Hới, Quảng Bình 

SĐT: (0232) 3858236

 

2. Công ty CPTM Miền Núi Công Nghiệp Quảng Bình

Địa chỉ: 121 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới, Quảng Bình

SĐT: (0232) 3823.724

 

3. Công ty TNHH Đức Chiến

Địa chỉ: Số 5 Hoàng Sâm - Bắc Lý - TP. Đồng Hới, Quảng Bình

SĐT: (0232) 8336077

 

4. Công ty CP Toyota Quảng Bình

Địa chỉ: 204 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới, Quảng Bình

SĐT: (0232) 3849999

5. Công ty TNHH TMDV Ôtô Trương Đệ

Địa chỉ: Lộc Ninh - TP. Đồng Hới, Quảng Bình

SĐT: (0232) 3852897