Nâng cao nhận thức về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, thời gian tới Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) sẽ có thêm những giải pháp để tăng hiệu quả của chính sách bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (BHCNBB), theo đó mức phí bảo hiểm được áp dụng tương ứng theo từng danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Tuy nhiên, ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2021, thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và đã sửa đổi danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại phụ lục đi kèm.

Do đó, thời gian tới Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP về mức phí bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ để phù hợp với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, thời gian tới Cục sẽ có thêm những giải pháp để tăng hiệu quả của chính sách bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHCNBB để nâng cao nhận thức của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ về BHCNBB.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện BHCNBB theo quy định; xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp hướng dẫn, giải đáp khó khăn vướng mắc của địa phương, doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trong triển khai thực hiện những quy định của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện BHCNBB.

Ngoài ra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trong việc kiểm tra việc thực hiện BHCNBB tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ./.

Theo TBTCVN

 

Viết bình luận