Nâng Cao Chất Lượng Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS Của Chủ Xe Cơ Giới

Hoàn thiện quy định về bảo hiểm bắt buộc 

Theo đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLGSBH) nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP) ngay trong tháng 5/2020 để Bộ Tài chính trình Chính phủ theo hướng đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho người được bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Đồng thời, Cục QLGSBH khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề trong tháng 5/2020 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trong đó chú trọng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe mô tô, xe gắn máy đối với các doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn; Tổ chức rà soát trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại.

Trường hợp các đoàn kiểm tra phát hiện hoặc qua công tác rà soát phát hiện doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi vi phạm hành chính phải lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Chính sách báo hiểm hỗ trợ tối đa cho người bị nạn

Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2009 đến tháng 10/2012, theo Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 của Bộ Tài chính, mức chi hỗ trợ nhân đạo là 5 triệu đồng một người trong một vụ. Từ tháng 11/2012, Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính đã sửa đổi quy chế và nâng mức chi hỗ trợ cao nhất lên 20 triệu đồng mỗi người trong một vụ, gồm hỗ trợ chi phí mai táng đối với thiệt hại về tính mạng và hành khách chuyên chở trên xe do xe cơ giới gây ra, trong trường hợp không xác định được xe cơ giới gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, loại trừ bảo hiểm... quy định tại Điều 13, Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008.

Tiếp tục đến ngày 16/02/2016, thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm (thay thế Thông tư số 126/2008/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 151/2012/TT-BTC).

Cụ thể, mức trách nhiệm bảo hiểm: Đối với thiệt hại về người là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn; đối với thiệt hại về tài sản là 100 triệu đồng/vụ tai nạn do xe ô tô gây ra, 50 triệu đồng/vụ tai nạn do xe máy gây ra. Mức hỗ trợ nhân đạo: 20 triệu đồng/người/vụ; mức phí bảo hiểm: Đối với xe mô tô 2 bánh (xe máy) từ 50cc trở xuống là 55.000 đồng, trên 50cc là 66.000 đồng (đã gồm VAT); hồ sơ bồi thường bảo hiểm: Chủ xe có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan đến xe, lái xe (giấy đăng ký, giấy phép lái xe, giấy tờ tùy thân của lái xe, Giấy chứng nhanạ bảo hiểm), tài liệu chứng minh thiệt hại về người; tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản; doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập các bản sao tài liệu của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn (cảnh sát giao thông, cơ quan cảnh sát điều tra…)

Đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện, Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, Nghị định số 214/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện đã tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, minh bạch và thống nhất về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, giúp cho nạn nhân và chủ xe, người điều khiển xe nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện thời gian qua cũng cho thấy chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vẫn còn những tồn tại, vướng mắc cả về chính sách, chế độ và công tác tổ chức, triển khai thực hiện.

Chấn chỉnh tình trạng “loạn giá” bảo hiểm xe máy

Về phía cơ quan quản lý, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục QLGSBH (Bộ Tài chính) cho biết, để giải quyết cơ bản, căn cơ mang tính lâu dài, hạn chế tối đa việc bán bảo hiểm như báo chí đã phản ánh thời gian qua, hiện nay, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quốc gia về An toàn giao thông, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP nhằm hoàn thiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Trước đó, trước tình trạng “loạn giá” bảo hiểm xe máy cũng như nhiều nơi chào bán kiểu lập lờ, gây hiểu nhầm giữa bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện, Cục QLGSBH đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phải rà soát kiểm tra, nếu xảy ra sai phạm sẽ bị xử phạt.

Bên cạnh đó, Cục QLGSBH đề nghị các bên liên quan phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới giúp người dân hiểu đúng, hiểu rõ về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 

 

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết năm 2019, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã thực hiện chi hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân tai nạn giao thông không thuộc diện đối tượng được bồi thường bảo hiểm; hỗ trợ xây dựng 75 công trình đề phòng hạn chế tổn thất tai nạn giao thông tại hơn 42 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với số kinh phí tài trợ trên 90 tỷ đồng góp phần đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông...

Theo các chuyên gia, kết quả trên thể hiện rõ ý nghĩa nhân đạo của chính sách, kịp thời hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông nhanh chóng khắc phục tổn thất về người và tài sản, giúp cho không chỉ nạn nhân mà còn chủ xe, người điều khiển xe nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Theo quy định hiện nay, để được hưởng quyền lợi, người dân phải cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm hàng loạt tài liệu bổ sung vào hồ sơ bồi thường như: giấy thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường theo mẫu, các chứng từ xác định và chứng minh thiệt hại do tai nạn, bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc của nhân viên doanh nghiệp bảo hiểm liên quan đến xe và lái xe, bản sao bộ hồ sơ tai nạn (có xác nhận của công an nơi thụ lý tai nạn), sơ đồ hiện trường tai nạn, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm xe liên quan tới tai nạn giao thông, thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông, các biên bản và tài liệu xác định trách nhiệm của người thứ ba (trong trường hợp tổn thất do người thứ ba gây ra), biên bản giám định thiệt hại, các chứng từ xác định thiệt hại do tai nạn…

 

 Nguồn:http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/nang-cao-chat-luong-bao-hiem-bat-buoc-trach-nhiem-dan-su-cua-chu-xe-co-gioi-323469.html

Viết bình luận