CBTT - CÔNG BỐ "NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN"

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo

Kể từ ngày 01/07/2019, ông Trần Đức Hiệp - Chánh văn phòng HĐQT không còn là "Người ủy quyền công bố thông tin" của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Chi tiết nội dung: Xem và tải tại đây