Báo Cáo Thường Niên 2022

Tổng Công ty CP Bảo Minh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Quý Đối tác, Quý Cổ Đông Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên 2022 (Bản gửi UBCKNN & HOSE): Tại đây

Báo cáo thường niên 2022 (Dành cho Khách hàng và đối tác): Tại đây