Báo Cáo Thường Niên 2021

Tổng Công ty CP Bảo Minh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Quý Đối tác, Quý Cổ Đông Báo cáo thường niên năm 2021

- Báo cáo thường niên 2021 (Bản khách hàng): Tại đây

- Báo cáo thường niên 2021 (Bản gửi UBCKNN & HOSE): Tại đây