BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2/2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kính gửi Quý khách hàng, đối tác Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2023.

Xem và tải Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý 2/2023: Tại đây

Xem và tải Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 2/2023: Tại đây