BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2019

Xem và tải: Tại đây