BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 3: Tải tại đây

CBTT BCTC Quý 3/2002: Tải tại đây