Báo Cáo Tài Chính Qúy 3/2021 & Giải Trình Biến Động Kinh Doanh

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố BCTC Qúy 3/2021 và Giải trình biến động kinh doanh

1. BCTC quý 3/2021: Xem và tải Tại đây

2. Giải trình biến động kinh doanh: Xem và tải Tại đây