Báo Cáo Tài Chính Qúy 2/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

Xem BCTC Qúy 2/2020: Tại đây

Xem giải trình kết quả HĐKD Qúy 2/2020: Tại đây