BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2019

Xem và tải: tại đây