BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Xem và tải Báo cáo tài chính phiên bản Tiếng Việt: tại đây

Download Financial Statements: Here