Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin gửi tới Quý khách hàng, đối tác báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Xem và tải: Tại đây

Financial statements: Here