4 THÁNG, DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM TOÀN THỊ TRƯỜNG ƯỚC ĐẠT 37.141 TỶ ĐỒNG

(TBTCO) - Báo cáo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính cho thấy, 4 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm (BH) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, với tổng doanh thu phí BH toàn thị trường ước đạt 37.141 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ.
Bảo hiểm phi nhân thọ: Thị phần theo doanh thu phí bảo hiểm gốc 4 tháng đầu năm 2018. Nguồn Cục QLBH

Trong đó, doanh thu phí BH nhân thọ ước đạt 22.622,4 tỷ đồng, doanh thu phí BH phi nhân thọ ước đạt 14.519 tỷ đồng…

Bảo hiểm nhân thọ: Biến động thị phần top đầu

Theo Cục QLBH, tổng doanh thu phí BH khai thác mới 4 tháng đầu năm ước đạt 7.735 tỷ đồng, tăng 30,67% so với cùng kỳ năm trước. Về thị phần, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu phí BH khai thác mới với 20,5%; Dai-ichi vượt qua Prudential vươn lên vị trí thứ 2, với 16,53% thị phần; Prudential lùi về vị trí thứ 3 với 15,54% thị phần; tiếp theo là Manulife (14,71%), AIA (10,22%), Generali (4,08%)…

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 4 tháng đầu năm, dẫn đầu là nghiệp vụ BH liên kết đầu tư với 279.481 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 43,88%), tăng trưởng 28,8% so với cùng kỳ, tiếp theo là sản phẩm BH tử kỳ với 175.887 hợp đồng BH cá nhân và thành viên trong nhóm (chiếm tỷ trọng 27,61%), tăng trưởng 107,1%; nghiệp vụ BH hỗn hợp là 170.373 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 26,75%), giảm 14,9%.

Cũng theo Cục QLBH, số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) hiện đạt 7.804.586 hợp đồng, tăng 11,32% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu phí BH nhân thọ đạt 22.622,4 tỷ đồng, tăng 32,3%. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ BH liên kết đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 47,2%, tiếp theo là nghiệp vụ BH hỗn hợp với tỷ trọng 40,61%. Doanh thu phí BH bổ trợ đóng góp 8,83% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục dẫn đầu về doanh thu

Về thị trường BH phi nhân thọ, 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí BH gốc ước đạt 14.519 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Theo đó, dẫn đầu thị trường về doanh thu phí BH gốc là Bảo hiểm Bảo Việt, với doanh thu ước đạt 3.093 tỷ đồng, tăng 27,4%, chiếm thị phần 21,3%. Vị trí thứ 2 thuộc về Bảo hiểm PVI với doanh thu 2.360 tỷ đồng, tăng 7,5%, chiếm thị phần 16,26%; tiếp theo là PTI (1.249 tỷ đồng, tăng 26%, chiếm thị phần 8,6%), Bảo Minh (1.168 tỷ đồng, tăng 10%, chiếm thị phần 8,04%), PJICO (832 tỷ đồng, tăng 7,1%, chiếm thị phần 5,73%).

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí BH gốc tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 như Bảo hiểm VNI (256,7 tỷ đồng, tăng 44,95%), Samsung Vina (338,34 tỷ đồng, tăng 44,32%), BSH (251 tỷ đồng, tăng 38%), Bảo Việt Tokio Marine (208,56 tỷ đồng, tăng 20,73%).

Xét theo nghiệp vụ, BH xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu phí BH thị trường phi nhân thọ, đạt 4.725 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,55%, tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (4.348 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,95%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (1.918 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,21%)…

Cũng theo Cục QLBH, số tiền thực bồi thường BH gốc của thị trường phi nhân thọ 4 tháng đầu năm ước đạt 5.848 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường BH gốc là 40,28%;19/30 DN (doanh nghiệp) BH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường BH gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường…

Được biết, cơ quan quản lý về BH cũng đang hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường pháp lý thông thoáng và thuận lợi cho các DNBH, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các DNBH nhằm mang lại lợi ích cho người tham gia BH. Đồng thời, xây dựng quy chế tự quản ở các DNBH nhằm ngăn chặn hiện tượng trục lợi BH..., đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ của thị trường trong năm 2018 và thời gian tới./.

Hồng Chi

Viết bình luận