Ra mắt Học viện Bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính

Ra mắt Học viện Bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính

Ngày 26/12, Học viện Bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính (IFRM) ra mắt tại TP. HCM. Học viện có hội đồng cố vấn khoa học hội tụ...
30-12-2019
09:10
Giải Pháp Cho Hệ Thống Giám Sát Tuân Thủ Đối Với Thị Trường Bảo hiểm

Giải Pháp Cho Hệ Thống Giám Sát Tuân Thủ Đối Với Thị Trường Bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm đã có những bước tiến vượt bậc, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn người, thực...
24-12-2019
10:01
Gặp khó trong bán bảo hiểm tàu cá, vì sao?

Gặp khó trong bán bảo hiểm tàu cá, vì sao?

Lỗ lớn do doanh thu không đủ bù đắp chi phí bồi thường, gặp vướng mắc trong việc xem xét cấp đơn bảo hiểm tàu cá theo quy định cũ…...
11-12-2019
09:37
2020, “mỏ vàng” bancassurance sẽ được khai thác mạnh hơn

2020, “mỏ vàng” bancassurance sẽ được khai thác mạnh hơn

Ước tính ngân hàng hiện lãi ròng khoảng 70% từ kênh bancassurance, còn doanh thu từ kênh này cũng chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong tổng doanh thu phí...
10-12-2019
14:08
Những lợi ích của bảo hiểm trách nhiệm chủ xe cơ giới

Những lợi ích của bảo hiểm trách nhiệm chủ xe cơ giới

Bảo hiểm giúp hỗ trợ nạn nhân, chủ xe trước những rủi ro bất ngờ; xây dựng các công trình đề phòng hạn chế tổn thất, giảm thiểu tai nạn...
09-12-2019
13:57
Số Hóa Thị Trường Bảo Hiểm

Số Hóa Thị Trường Bảo Hiểm

Bộ Tài chính đang xây dựng đề án sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, giám sát bảo hiểm.
13-11-2019
09:56
Chính thức có khung pháp lý về hoạt động phụ trợ bảo hiểm

Chính thức có khung pháp lý về hoạt động phụ trợ bảo hiểm

Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, chuyên viên bộ phận xử lý rủi ro một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho biết, từ trước đến nay,...
13-11-2019
09:22
Viện phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm được cấp phép hoạt động

Viện phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm được cấp phép hoạt động

Ngày 11/11, Viện Phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm (HDI Instutite) đã được cấp phép hoạt động. Viện có trụ sở đặt tại TP.HCM.
13-11-2019
09:15
Hiệp hội Bảo hiểm: Kênh bancassurance đem về 8.300 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm nửa đầu năm 2019

Hiệp hội Bảo hiểm: Kênh bancassurance đem về 8.300 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm nửa đầu năm 2019

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết tổng doanh thu phí khai thác qua kênh ngân hàng và các tổ chức tín dụng (bancassurance) ước đạt 8.300 tỷ...
04-09-2019
08:40
Mở Toang Cánh Cửa Dịch Vụ Bảo Hiểm, Cạnh Tranh Gay Gắt Sắp Bắt Đầu

Mở Toang Cánh Cửa Dịch Vụ Bảo Hiểm, Cạnh Tranh Gay Gắt Sắp Bắt Đầu

Cánh cửa dịch vụ bảo hiểm sẽ được mở toang từ tháng 11/2019 khi các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân cung...
30-08-2019
09:00