CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, NHÀ THẦU BẮT BUỘC PHẢI MUA BẢO HIỂM

CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, NHÀ THẦU BẮT BUỘC PHẢI MUA BẢO HIỂM

Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng; nhà thầu tư vấn; người lao động thi công trên công trường... , bắt buộc phải...
26-09-2017
09:43