Thời Hạn Giải Quyết Bồi Thường Của Doanh Nghiệp Bảo Hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm; trong trường hợp không có thoả thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.

Bồi thường bảo hiểm

Hình minh họa

Bà Vương Ngọc Ánh (Quảng Nam) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, nếu rơi vào trường hợp tai nạn có sự tham gia giải quyết của cơ quan công an/tòa án thì doanh nghiệp bảo hiểm phải giải quyết bồi thường trong thời hạn nào sau đây:

– Không quá 30 ngày theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm;

– Đợi có kết quả giải quyết của tòa án/công an thì mới giải quyết bồi thường.

Trong trường hợp không có kết quả điều tra của công an thì doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường là đúng hay sai?

Theo ý kiến của bà Ánh, căn cứ bộ Quy tắc bảo hiểm xe ô tô của các doanh nghiệp bảo hiểm ban hành được Bộ Tài chính phê duyệt thì doanh nghiệp doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường bảo hiểm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường đầy đủ, hợp lệ, không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ. Trong hồ sơ bồi thường phải có bản sao xác nhận của cơ quan chức năng trong trường hợp tai nạn có sự tham gia giải quyết của cơ quan công an/tòa án.

Quy định nêu trên khiến một số doanh nghiệp bảo hiểm lợi dụng thời gian giải quyết của tòa án/công an để trì hoãn, trốn tránh trách nhiệm, làm khách hàng gặp nhiều khó khăn.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10: “Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”.

Điều 29 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định: “Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm; trong trường hợp không có thoả thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường”.

Theo tài liệu trong hồ sơ bồi thường trong Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô của các doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó yêu cầu bản sao có xác nhận của cơ quan công an trong trường hợp tai nạn có sự tham gia giải quyết của cơ quan công an.

Theo quy định về thời hạn bồi thường trong quy tắc bảo hiểm xe ô tô của các doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ Bộ Tài chính chấp thuận: Thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ, hợp lệ; không quá 45 ngày làm việc trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phải tiến hành xác minh hồ sơ.

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không đủ thẩm quyền để xác minh các yếu tố trong hồ sơ, thì hồ sơ bồi thường được coi là đầy đủ và hợp lệ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sau 90 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành xác minh mà chưa có kết quả, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động tiến hành xác minh và xem xét giải quyết bồi thường trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Theo Chinhphu.vn

 

Viết bình luận