Nhu Cầu Bảo Hiểm Ngành Năng Lượng Tái Tạo Gia Tăng

Theo nghiên cứu từ Lloyd’s, tăng trưởng nhanh chóng và thay đổi rủi ro trong năng lượng tái tạo báo hiệu nhu cầu bảo hiểm trong lĩnh vực này ngày càng tăng.

Các nguồn năng lượng tái tạo đã phát triển rất nhiều trong một thập kỷ vừa qua, giờ đây chúng là nguồn bổ sung mới cho công suất điện ở nhiều quốc gia.

Ba báo cáo của Lloyd’s và Đại học Hoàng gia Luân Đôn phân tích những tác động của những thay đổi quan trọng này trong việc tạo ra năng lượng đối với các công ty bảo hiểm, các nhà quản lý rủi ro và môi giới bảo hiểm.

“Trong tương lai, các hệ thống năng lượng tái tạo có thể sẽ bắt đầu đáp ứng nhu cầu sản xuất mà các hệ thống năng lượng truyền thống đang làm hiện nay”, Lloyd’s nhận định.
“Rủi ro trong ngành năng lượng tái tạo có bản chất hay thay đổi và trên thực tế, bảo hiểm thường là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tài chính cho các dự án. Do vậy, với sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành này kéo theo nhu cầu bảo hiểm ngày càng gia tăng”.

Báo cáo cho biết, các chính sách về biến đổi khí hậu và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ đang thúc đẩy sự thay đổi cơ bản trong các hệ thống năng lượng trên toàn thế giới.
Tính dễ bị tổn thương của các dự án mới trước các rủi ro thời tiết đang gia tăng do các dự án này giờ đây thường được đặt ở các vị trí không tối ưu và tiềm ẩn rủi ro nhiều hơn – ví dụ, ở vùng đồng bằng ngập nước – bởi các vị trí đắc địa đều đã được sử dụng, nhất là ở các thị trường trưởng thành. Điều này dẫn đến các dự án mới có nguy cơ phải chịu nhiều tổn thất hơn và các công ty bảo hiểm phải xem xét cẩn thận hơn về đánh giá rủi ro và phí bảo hiểm.

Khi ngành này trưởng thành, các nhà phát triển dự án, nhà thầu, tài chính, nhà cung cấp và chủ sở hữu mặt bằng sẽ cần phải vượt ra khỏi “mục tiêu tập trung duy nhất” hiện tại là giảm chi phí để đảm bảo cho chất lượng và độ tin cậy của dự án, với các chiến lược tốt hơn để quản lý và giảm thiểu rủi ro.

Theo Lloyd’s: “Các sự kiện gần đây kết hợp với sự tập trung của các cơ quan quản lý vào biến đổi khí hậu sẽ thúc đẩy các công ty bảo hiểm phân tích mức độ rủi ro kỹ lưỡng hơn, phải xem xét không chỉ các rủi ro về thiệt hại tài sản tiềm năng mà còn đối với các vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vào địa điểm đặt dự án, làm chậm lại sự kết nối với mạng lưới điện và chi phí an ninh cho dự án”.

Báo cáo “Rủi ro và công nghệ” là một trong ba báo cáo được công bố, giải thích cách Lloyd’s đối phó với sáu rủi ro liên quan đến năng lượng tái tạo.

Phương Thảo (biên dịch).

 

Viết bình luận