Đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hội Đồng Quản Trị của Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về số lượng, tiêu chuẩn, thủ tục và hồ sơ thành viên dự kiến bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019
02-10-2017
11:45

Thông báo chốt danh sách đăng ký tham gia Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Theo Thông báo số 172/TB-SGDHCM ngày 28/02/2014 về ngày đăng ký cuối cùng của Sở Giao dịch Chứng khoáng Tp.HCM: Ngày Giao dịch Cổ phiếu không hưởng quyền: 18/03/2014 Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/03/2014
02-10-2017
11:38

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin thông báo đến Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2012 của Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh là ngày 30/05/2013
02-10-2017
11:27

Bảo Minh chia cổ tức 12% bằng tiền mặt

Hòa cùng không khí của cả nước tưng bừng Kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013) và Kỷ niệm 127 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2013).
02-10-2017
10:58

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
02-10-2017
10:56

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
02-10-2017
10:40

Thông báo ngày Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày đăng ký cuối cùng được ấn định vào Thứ sáu, 22/03/2013. Đại hội được tổ chức từ 07h30-12h00 ngày 26/04/2013 (Thứ sáu) tại Phòng họp lầu 5, trụ sở Tổng Công ty CP Bảo Minh, số 26, Đường Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
02-10-2017
10:31

Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Tổng Công ty CP Bảo Minh năm 2012

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trân trọng gửi đến Quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Tổng Công ty CP Bảo Minh về việc thông qua các nội dung đã biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
02-10-2017
10:08

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012 của Bảo Minh thành công tốt đẹp

Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu: Tổng doanh thu: 2.931 tỷ đồng, tăng 10,4% so với 2011, Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 2.421 tỷ đồng, tăng 13,7%
18-09-2017
11:28

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
18-09-2017
11:26