Bước 1

Hồ sơ bồi thường du lịch quốc tế

Hồ sơ khiếu nại phải được gửi kèm đầy đủ bằng chứng theo yêu cầu của Bảo Minh trong trường hợp tử vong, ốm đau, thương tật hay thiệt hại dẫn đến phát sinh khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này và Người được bảo hiểm khi có yêu cầu của Bảo Minh phải bằng chi phí của mình cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho việc giải quyết bồi thường.

Các chứng từ khiếu nại bằng tiếng nước ngoài khi gửi đến Bảo Minh phải được dịch sang tiếng Việt và đảm bảo tính pháp lý. Chi phí dịch chứng từ này do Người được bảo hiểm chịu chi phí.

 

Bước 2

Tập hợp các giấy tờ

Các chứng từ được yêu cầu có thể thay đổi theo từng trường hợp.

Các chứng từ khiếu nại cơ bản:

 • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm
 • Bản gốc Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm kèm bản sao Hợp đồng bảo hiểm (nếu có)
 • Bản sao Hộ chiếu
 • Bản sao Vé máy bay/Thẻ lên máy bay
 • Các chứng từ chứng minh hoàn cảnh tổn thất và số tiền khiếu nại
 • Các hóa đơn tài chính gốc liên quan đến yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
 • Trường hợp tai nạn dẫn đến thương tật thân thể của Người được bảo hiểm hoặc mất hành lý do mất cắp, mất trộm: Người được bảo hiểm phải thông báo cho công an và phải có Biên bản tai nạn của cơ quan có thẩm quyền và nêu rõ trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba (nếu có) về sự việc đó.
 • Những rủi ro liên quan đến hãng vận chuyển dẫn đến nhận hành lý chậm, mất hành lý, chuyến đi bị trì hoàn, Người được bảo hiểm phải lấy báo cáo hành lý bất thường, văn bản từ hãng vận chuyển xác nhận về thời gian hành lý chậm hoặc xác nhận mất hành lý.

Xem quy tắc sản phẩm bảo hiểm trong nghiệp vụ bảo hiểm con người

A. BẢO HIỂM DU LỊCH

 1. Bảo hiểm du lịch quốc tế
 2. Bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam
 3. Bảo hiểm khách du lịch trong nước
 4. Bảo hiểm Cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài

B. BẢO HIỂM HỌC SINH 

 1. Bảo hiểm toàn diện đối với học sinh
 2. Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ ngày đêm

C. BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN

 1. Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn
 2. Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện
 3. Bảo hiểm sức khoẻ gia đình
 4. Bảo hiểm sức khoẻ giáo viên
 5. Bảo hiểm sinh mạng cá nhân
 6. Bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật
 7. Bảo hiểm kết hợp con người
 8. Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn cá nhân Việt Nam
 9. Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn cá nhân quốc tế
 10. Bảo hiểm an khang sức khoẻ

D. BẢO HIỂM NGƯỜI LAO ĐỘNG

 1. Bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt
 2. Bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động
 3. Bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động

E. BẢO HIỂM TAI NẠN

 1. Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện
 2. Bảo hiểm tai nạn con người
 3. Bảo hiểm tai nạn và chi phí y tế
 4. Bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước
 5. Bảo hiểm tai nạn và sức khoẻ thuyền viên