CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG CÔNG TY

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG CÔNG TY

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh quyết định tạm giao nhiệm vụ phụ trách công tác kế toán Tổng công ty
09-07-2019
14:15
Đấu Gía Thanh Lý Xác Xe 77C-104.99

Đấu Gía Thanh Lý Xác Xe 77C-104.99

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo đấu giá thanh lý xác xe 77C-104.99
04-07-2019
10:35
THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ XE Ô TÔ TOYOTA CAMRY 2.4G

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ XE Ô TÔ TOYOTA CAMRY 2.4G

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo bán tài sản thanh lý xe ô tô Toyota Camry 2.4G
14-06-2019
16:33
THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI THẦU

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI THẦU "CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC CHO CBCNV BẢO MINH 2019"

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo kết quả gói thầu "Cung cáp đồng phục cho CBNV Bảo Minh 2019"
17-05-2019
08:21
BẢO MINH THĂNG LONG TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

BẢO MINH THĂNG LONG TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Bảo Minh Thăng Long tuyển dụng vị trí trưởng phòng kinh doanh
15-05-2019
15:56
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Thông báo mời thầu: gói thầu: cung cấp đồng phục cho CBNV Bảo Minh 2019
08-05-2019
11:09
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ THANH LÝ XÁC XE

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ THANH LÝ XÁC XE

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh thông báo thanh lý xác xe thu hồi sau bồi thường như sau:
02-05-2019
16:27
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỘT SỐ NHÂN SỰ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỘT SỐ NHÂN SỰ

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về...
02-05-2019
15:44
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Tổng Công ty CP Bảo Minh thông báo mời chào giá lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho tòa nhà Bảo Minh
02-05-2019
15:31
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về...
25-04-2019
17:07