TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH LÀO CAI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH LÀO CAI

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về...
25-12-2018
14:33
THIỆP NOEL

THIỆP NOEL

Thiệp Noel Bảo Minh
20-12-2018
14:21
Bảo Minh Yên Bái duy trì nhịp độ tăng trưởng nhanh, bền vững

Bảo Minh Yên Bái duy trì nhịp độ tăng trưởng nhanh, bền vững

Năm 2018, Công ty Bảo Minh Yên Bái triển khai 21 sản phẩm bảo hiểm và phấn đấu đạt doanh thu 11,9 tỷ đồng. Đến hết tháng 10/2018, Bảo Minh...
12-12-2018
08:17
Thư chúc mừng 24 năm ngày thành lập BẢO MINH

Thư chúc mừng 24 năm ngày thành lập BẢO MINH

Bảo Minh đã từng bước trưởng thành và phát triển vững mạnh, trở thành một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam mang tới...
27-11-2018
12:57
BẢO MINH BẾN THÀNH TẠM ỨNG BỒI THƯỜNG VỤ TAI NẠN SẬP GIÀN GIÁO NGÀY 20/11

BẢO MINH BẾN THÀNH TẠM ỨNG BỒI THƯỜNG VỤ TAI NẠN SẬP GIÀN GIÁO NGÀY 20/11

Bảo Minh Bến Thành trực tiếp là Giám đốc công ty cùng phòng giao dịch đến ngay bệnh viện chợ Rẫy thăm hỏi các em học sinh bị nạn và...
21-11-2018
08:42
BẢO MINH THÔNG BÁO MỜI THẦU

BẢO MINH THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bảo Minh thông báo mời thầu
08-11-2018
11:51
9 THÁNG, BẢO MINH ĐẠT DOANH THU 3.058 TỶ ĐỒNG

9 THÁNG, BẢO MINH ĐẠT DOANH THU 3.058 TỶ ĐỒNG

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Bảo Minh) vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm. Cụ thể, sau 3/4 chặng đường...
29-10-2018
08:44
Thư chúc mừng ngày 20.10 của Tổng Giám đốc

Thư chúc mừng ngày 20.10 của Tổng Giám đốc

Thức chúc mừng ngày 20.10 của Tổng Giám đốc
19-10-2018
17:08
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

Vào sáng ngày 08/10/2018, tại trụ sở chính của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm...
08-10-2018
12:17
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH KHÁNH HÒA

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH KHÁNH HÒA

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về...
02-10-2018
09:56