Thông Báo Thay Đổi Điều Chỉnh Số Tài Khoản Đặt Cọc Đảm Bảo Dự Thầu

Thông Báo Thay Đổi Điều Chỉnh Số Tài Khoản Đặt Cọc Đảm Bảo Dự Thầu

Tỏng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo thay đổi điều chỉnh số tài khoản đặt cọc đảm bảo dự thầu
09-09-2020
16:50
Hồ Sơ Yêu Cầu Của Dự Án Oracle

Hồ Sơ Yêu Cầu Của Dự Án Oracle

Nội dung hồ sơ yêu cầu của dự án Oracle
08-09-2020
08:51
Bảo Minh Mời Tham Gia Chào Dự Án Oracle

Bảo Minh Mời Tham Gia Chào Dự Án Oracle

Bảo Minh Mời Tham Gia Chào Dự Án Oracle
03-09-2020
14:23
Bảo Minh Thông Báo Mời Thầu Ấn Phẩm Tết Tân Sửu 2021

Bảo Minh Thông Báo Mời Thầu Ấn Phẩm Tết Tân Sửu 2021

Bảo Minh Thông Báo Mời Thầu Ấn Phẩm Tết Tân Sửu 2021
03-09-2020
09:06
TCT CP Bảo Minh Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Bảo Minh Thăng Long

TCT CP Bảo Minh Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Bảo Minh Thăng Long

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin thông báo về việc thay đổi nhân sự - chức vụ
03-09-2020
08:56
Bảo Minh Thông Báo Chào Giá Thầu Xe Sau Tai Nạn

Bảo Minh Thông Báo Chào Giá Thầu Xe Sau Tai Nạn

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo chào giá thầu xe
26-08-2020
09:18
Bảo Minh và VNI Cung Cấp Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho CBCNV MobiFone

Bảo Minh và VNI Cung Cấp Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho CBCNV MobiFone

Bảo Minh và VNI Cung Cấp Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Nhân Viên MobiFone
28-07-2020
10:34
Bảo Minh Sơ Kết Hoạt Động Kinh Doanh 6 Tháng Đầu Năm 2020

Bảo Minh Sơ Kết Hoạt Động Kinh Doanh 6 Tháng Đầu Năm 2020

Vào ngày 24/07/2020 tại Hạ Long, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm...
24-07-2020
16:57
Tuyển Dụng Chuyên Viên Ban Công Nghệ Thông Tin

Tuyển Dụng Chuyên Viên Ban Công Nghệ Thông Tin

Tổng công ty Cổ phần Bảo minh Tuyển Dụng Chuyên Viên Ban Công Nghệ Thông Tin
02-07-2020
08:59
Tuyển Dụng Phó Giám đốc Ban Công Nghệ Thông Tin

Tuyển Dụng Phó Giám đốc Ban Công Nghệ Thông Tin

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh Tuyển Dụng Phó Giám đốc Ban Công Nghệ Thông Tin
02-07-2020
08:47