MỜI THAM GIA DỰ THẦU CUNG CẤP PHẦN MỀM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

MỜI THAM GIA DỰ THẦU CUNG CẤP PHẦN MỀM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo mời tham gia dự thầu
13-11-2019
16:14
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHI PHÍ SỬA CHỮA XE 51D-074.55

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHI PHÍ SỬA CHỮA XE 51D-074.55

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo đấu giá chi phí sửa chữa xe 51D-074.55
07-11-2019
08:22
BẢO MINH THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CHI PHÍ SỬA XE 76C-115.72.

BẢO MINH THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CHI PHÍ SỬA XE 76C-115.72.

Bảo Minh thông báo chào giá cạnh tranh chi phí sửa xe 76C-115.72.
05-11-2019
11:11
BẢO MINH THÔNG BÁO THANH LÝ XÁC XE  38N-5288

BẢO MINH THÔNG BÁO THANH LÝ XÁC XE 38N-5288

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo thanh lý xác xe thu hồi sau bồi thường như sau
29-10-2019
16:58
BẢO MINH THÔNG BÁO THANH LÝ XÁC XE  37C-039.10

BẢO MINH THÔNG BÁO THANH LÝ XÁC XE 37C-039.10

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh thông báo thanh lý xác xe thu hồi sau bồi thường như sau:
29-10-2019
14:42
BẢO MINH THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BẢO MINH THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
28-10-2019
09:26
BẢO MINH THÔNG BÁO THANH LÝ XÁC XE Ô TÔ 35A.032.26

BẢO MINH THÔNG BÁO THANH LÝ XÁC XE Ô TÔ 35A.032.26

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh thông báo thanh lý xác xe thu hồi sau bồi thường
24-10-2019
14:15
BẢO MINH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ SỬA CHỮA XE

BẢO MINH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ SỬA CHỮA XE

Bảo Minh Thông báo Đấu giá sửa chữa xe
24-10-2019
14:03
TỔNG GIÁM ĐỐC GỬI THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY 20-10

TỔNG GIÁM ĐỐC GỬI THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY 20-10

Thư chúc mừng của Tổng giám đốc gửi thư đến cán bộ nhân viên Bảo Minh nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
18-10-2019
16:03
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo tuyển dụng
27-09-2019
16:06