TRUNG TÂM BỒI THƯỜNG XE Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH

(Hochiminh City Motor Claims Center)

Địa chỉ: 289 đường 3/2, P.10, Q.10. TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).3.834.7018

Trung tâm Bồi thường xe ô tô TP. Hồ Chí Minh có các chức năng sau:

- Tổ chức thực hiện công tác giám định, bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm xe ô tô đối với các hợp đồng bảo hiểm do các đơn vị thành viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cấp.

- Thực hiện đòi bồi thường bên thứ ba.

- Giải quyết và tham gia giải quyết các vụ khiếu nại, tranh chấp liên quan đến công tác bồi thường của trung tâm.

 

Bà Lê Thị Thúy Mai

Giám đốc

lttmai@baominh.com.vn