Thông Báo Thanh Lý Xác Xe 98LD-005.67

Thông Báo Thanh Lý Xác Xe 98LD-005.67

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo thanh lý xác xe 98LD-005.67
17-05-2021
14:52
Thông báo mời thầu thay tôn mái tòa nhà Bảo Minh

Thông báo mời thầu thay tôn mái tòa nhà Bảo Minh

Thông báo mời thầu thay tôn mái tòa nhà Bảo Minh
04-05-2021
17:16
Tân Chủ Tịch HĐQT Bảo Minh Có Buổi Họp Đầu Tiên Với Cán Bộ Chủ Chốt

Tân Chủ Tịch HĐQT Bảo Minh Có Buổi Họp Đầu Tiên Với Cán Bộ Chủ Chốt

Ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh kết thúc, tân chủ tịch HĐQT Đinh Việt Tùng – Phó...
26-04-2021
08:41
Bảo Minh Tài Trợ - Đồng Tổ Chức Hội Thảo Khoa Học Về Thị Trường Bảo Hiểm Việt Nam

Bảo Minh Tài Trợ - Đồng Tổ Chức Hội Thảo Khoa Học Về Thị Trường Bảo Hiểm Việt Nam

Bảo Minh tài trợ, đồng tổ chức hội thảo khoa học về thị trường bảo hiểm Việt Nam
14-04-2021
10:53
Thông báo mời chào giá

Thông báo mời chào giá

Tông báo mời chào giá thay thế trang thiết bị nhà vệ sinh lầu 5 trụ sở chính
13-04-2021
17:00
Bảo Minh Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự

Bảo Minh Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin thông báo về việc thay đổi nhân sự - chức vụ
12-04-2021
10:08
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ LẮP ĐẶT TRẦN NHÔM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ LẮP ĐẶT TRẦN NHÔM

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh mời chào giá lắp đặt trần nhôm
08-04-2021
09:56
Giảng Viên Thuộc Bộ Công An Tập Huấn Giám Định Xe Cơ Giới

Giảng Viên Thuộc Bộ Công An Tập Huấn Giám Định Xe Cơ Giới

Giảng viên thuộc Bộ Công an đã tập huấn cho 90 nhân viên một công ty bảo hiểm nghiệp vụ giám định xe cơ giới theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP.
29-03-2021
08:38
Thông Báo Kết Quả Liên Quan Đến Gói Thầu Oracle

Thông Báo Kết Quả Liên Quan Đến Gói Thầu Oracle

Tông công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo kết quả chào thầu dịch vụ Oracle
25-03-2021
11:00
Bảo Minh Điều Động Và Bổ Nhiệm Nhân Sự

Bảo Minh Điều Động Và Bổ Nhiệm Nhân Sự

Bảo Minh Điều Động Và Bổ Nhiệm Nhân Sự
22-03-2021
09:36