TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH ĐẮK NÔNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH ĐẮK NÔNG

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về...
04-04-2018
09:26
BẢO MINH KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI NGÂN HÀNG OCB

BẢO MINH KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI NGÂN HÀNG OCB

Vào sáng ngày 03/04/2018 tại trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Q1, TP.HCM, Bảo Minh và Ngân hàng thương mại...
03-04-2018
16:44
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY THÀNH VIÊN: BẢO MINH ĐẮK LẮK

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY THÀNH VIÊN: BẢO MINH ĐẮK LẮK

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp...
26-03-2018
08:50
THANH LÝ TÀI SẢN LÀ Ô TÔ

THANH LÝ TÀI SẢN LÀ Ô TÔ

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (Bảo Minh) tổ chức bán thanh lý một số tài sản là xe ô tô với các chi tiết như sau:
14-03-2018
08:16
BÔNG HỒNG CHO NGÀY 08-03

BÔNG HỒNG CHO NGÀY 08-03

Thư của Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Bảo Minh gửi nữ Cán bộ nhân viên và đại lý Bảo Minh trên toàn quốc
07-03-2018
10:12
BẢO MINH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG

BẢO MINH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh tuyển dụng "Chuyên viên hỗ trợ người dùng"
05-03-2018
14:11
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY THÀNH VIÊN: BẢO MINH KON TUM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY THÀNH VIÊN: BẢO MINH KON TUM

Công ty Bảo Minh Kon Tum xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc...
28-02-2018
08:26
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi thay đổi...
12-02-2018
10:07
NĂM 2017, BẢO MINH ĐẠT DOANH THU 4.089 TỶ ĐỒNG

NĂM 2017, BẢO MINH ĐẠT DOANH THU 4.089 TỶ ĐỒNG

Trong buổi Báo cáo Tổng kết diễn ra vào ngày 31/01/2018, theo báo cáo tài chính kết thúc năm 2017, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã hoàn thành...
01-02-2018
10:00
THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh tổ chức bán thanh lý tài sản là xe ô tô với các chi tiết như sau
09-01-2018
17:14