TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY THÀNH VIÊN: BẢO MINH KON TUM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY THÀNH VIÊN: BẢO MINH KON TUM

Công ty Bảo Minh Kon Tum xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc...
28-02-2018
08:26
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi thay đổi...
12-02-2018
10:07
NĂM 2017, BẢO MINH ĐẠT DOANH THU 4.089 TỶ ĐỒNG

NĂM 2017, BẢO MINH ĐẠT DOANH THU 4.089 TỶ ĐỒNG

Trong buổi Báo cáo Tổng kết diễn ra vào ngày 31/01/2018, theo báo cáo tài chính kết thúc năm 2017, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã hoàn thành...
01-02-2018
10:00
THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh tổ chức bán thanh lý tài sản là xe ô tô với các chi tiết như sau
09-01-2018
17:14
BẢO VIỆT, BẢO MINH, PVI, PTI VÀ VIETNAM AIRLINES KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE

BẢO VIỆT, BẢO MINH, PVI, PTI VÀ VIETNAM AIRLINES KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện...
08-01-2018
16:12
BẢO MINH KHEN THƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

BẢO MINH KHEN THƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Nhằm tôn vinh và động viên các tập thể có thành tích xuất sắc, vượt kế hoạch doanh thu năm 2017 trước thời hạn, ban lãnh đạo Tổng công ty...
27-12-2017
14:06
CÔNG TY BẢO MINH THĂNG LONG TỔ CHỨC THANH LÝ

CÔNG TY BẢO MINH THĂNG LONG TỔ CHỨC THANH LÝ

Hội đồng thanh lý tài sản Công ty Bảo Minh Thăng Long tổ chức thanh lý 01 xác xe tai nạn với thông tin như sau
21-12-2017
10:14
SAU CƠN BÃO SỐ 12, BẢO MINH TRAO SỐ TIỀN TẠM ỨNG 4,5 TỶ CHO CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP KHÁNH HÒA

SAU CƠN BÃO SỐ 12, BẢO MINH TRAO SỐ TIỀN TẠM ỨNG 4,5 TỶ CHO CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP KHÁNH HÒA

Bảo Minh trao số tiền tạm ứng 4,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đồ hộp Khánh Hòa
18-12-2017
15:25
THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT NỘI THẤT TRỤ SỞ BẢO MINH SÔNG BÉ

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT NỘI THẤT TRỤ SỞ BẢO MINH SÔNG BÉ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh chuẩn bị tổ chức mời thầu gói thầu cung cấp lắp đặt nội thất trụ sở Bảo Minh Sông Bé
07-12-2017
09:09
THÔNG BÁO MỜI THẦU CẢI TẠO SỬA CHỮA VÀ LẮP THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH TRỤ SỞ BẢO MINH SÔNG BÉ

THÔNG BÁO MỜI THẦU CẢI TẠO SỬA CHỮA VÀ LẮP THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH TRỤ SỞ BẢO MINH SÔNG BÉ

Tổng Công ty CP Bảo Minh chuẩn bị tổ chức mời thầu gói thầu: Cải tạo sửa chữa và lắp thiết bị điện lạnh trụ sở Bảo Minh Sông Bé
05-12-2017
15:42