TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH NGHỆ AN

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự Công ty Bảo Minh Nghệ An như sau:

-Theo quyết định số 1284/2018-BM/TCNS ngày 12/07/2018 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh về việc bổ nhiệm bà Đậu Thị Thịnh giữ chức Giám đốc Công ty Bảo Minh Nghệ An kể từ ngày 15/07/2018

BMI News

Viết bình luận