TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH LÀO CAI

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự Công ty Bảo Minh Lào Cai như sau:

- Theo quyết định số 2452/2018-BM/TCN Thôi chức vụ Giám đốc công ty Bảo Minh Lào Cai đối với ông Ngô Đức Hiếu. Điều chuyển và bổ nhiệm ông Ngô Đức Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty Bảo Minh Yên Bái với thời hạn 03 năm.

-Theo quyết định số 2453/2018-BM/TCNS giao ông Đinh Quang Tú – Giám đốc Công ty Bảo Minh Yên Bái kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Lào Cai đến khi có quyết định mới.

 

Viết bình luận