Thông báo thanh lý xác xe ô tô

THÔNG BÁO

Tổng Công ty CP Bảo Minh thông báo thanh lý xác thu hồi sau bồi thường như sau:

1. Thông tin xe:

    a. Biển số xe: 29B-101.28 (ô tô 16 chỗ)

    b. Hiệu xe: Toyota Hiace

    c. Sản xuất năm: 2014 tại Việt Nam

2. Địa điểm lưu giữ e: Công ty CP ô Tô Huy Hoàng, địa chỉ: 479 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

3. Giá khởi điểm: 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng). Người trúng thầu chịu chi phí lưu bãi

Cá nhân, tổ chức quan tâm xem xe và đấu giá thanh lý, đồng thời gửi văn bản chấp thuận bằng bì thư kín gửi về TTBT Tp HN theo địa chỉ: số 10 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên lạc phía Bảo Minh: Số 10 Phan Huy Chú; Quận Hoàng Kiếm Hà Nội.

   a. Anh Phạm Thanh Xuân (PGĐ): số điện thoại: 0988.995.522

   b. Anh Nguyễn Quang Hải (GĐ): số điện thoại: 0904.021.119

Viết bình luận