THÔNG BÁO MỜI THẦU CẢI TẠO SỬA CHỮA VÀ LẮP THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH TRỤ SỞ BẢO MINH SÔNG BÉ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) chuẩn bị tổ chức mời thầu:

- Gói thầu: Cải tạo sửa chữa và lắp đặt thiết bị điện lạnh trụ sở Bảo Minh Sông Bé

- Địa điểm: 108 Đường GS01, KP. Tây B, P. Đông Hòa, Tx. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Dương.

- Hạng mục: Cải tạo sửa chữa và lắp thiết bị điện lạnh toàn bộ trụ sở.

- Thời gian thi công dự kiến: 15 ngày (kể cả thứ bảy và chủ nhật).

Bảo Minh mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham dự đấu thầu chào giá cạnh tranh gói thầu nêu trên

Nhà thầu có thể tìm hiểu các thông tin, đăng ký tham dụ chào giá cạnh tranh và sẽ được phát miễn phí một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tại Bảo Minh, vào ngày 05/12/2017 theo địa chỉ: 26 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Hồ sơ dự thầu, hồ sơ năng lực và các hồ sơ khác thể hiện ưu thế của Nhà thầu đối với gói thầu này phải được chuyển đến Bảo Minh theo địa chỉ 26 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, trước 14h00 ngày 11/12/2017

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở và xem xét tại Bảo Minh, địa chỉ: 26 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

 

Viết bình luận