THÔNG BÁO KẾT QUẢ GÓI THẦU "CUNG CẤP ĐỒNG PHỤC CHO CBCNV BẢO MINH 2019"

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo kết quả gói thầu "Cung cáp đồng phục cho CBNV Bảo Minh 2019"

Xem tại đây

Viết bình luận