Thông Báo: Đấu Thầu Thanh Lý Lô Hàng Tôn Cuộn Bị Tổn Thất

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo đấu thầu thanh lý lô hàng tôn cuộn bị tổn thất.

- Thông báo chào giá cạnh tranh: Xem và tải Tại đây

- Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh: Xem và tải Tại đây

 

 

Viết bình luận